Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15619/2022

Vastausaika on päättynyt: 19.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikuntalakia. Esityksessä muutettaisiin lain tavoitteita, määritelmiä, valtion ja alueellista liikuntaneuvostoa, muutoksenhakua ja valtionapuviranomaista koskevia säännöksiä. Tavoitteena on tarkentaa ja selkiyttää laissa olevaa käsitteistöä. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi valtionapuaviranomaiseksi Suomen Akatemia liikuntatieteellisten avustusten myöntämisessä.
 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
 
Liitteet:
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.8.2022 klo 16:15 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi -
järjestelmään (lausuntopyynnön diaarinumero VN/15619/2022). Vaihtoehtoisesti lausunnon voi
lähettää myös ministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo.okm@gov.fi, viite VN/15619/2022).
Valmistelijat
kulttuuriasiainneuvos Juha-Pekka Suomi, juha-pekka.suomi@gov.fi, 0295 330 354, (paikalla 6-8.7 ja 8.8 alkaen.)
Asiasanat

liikunta