Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttaminen

Utkast till föreskrift om ändring av konstruktionen hos fordon i kategori L

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 24.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om ändring av konstruktionen hos fordon i kategori L.

 

Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast måndagen den 24 augusti 2020.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.

Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.  Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019 som referensnummer i utlåtandet.
Beredare
Ytterligare information ges av:

Inspektör Tuomas Peltokangas (på semester 29.6.-2.8.2020),
e-post tuomas.peltokangas(at)traficom.fi; tfn. 0295345523

Specialsakkunnig Jussi Salminen (på semester 22.6.-24.7.2020),
e-post jussi.salminen(at)traficom.fi; tfn. 0295345291

Jurist Emma Thomasén (på semester 6.7.-2.8.2020),
e-post emma.thomasen(at)traficom.fi; tfn. 0295345241