Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - 900 ja 1800 megahertsin verkkotoimilupien ns. 2G-toimilupaehdon välitarkastelu

900 ja 1800 megahertsin verkkotoimilupien ns. 2G-toimilupaehdon välitarkastelu

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15204/2023

Vastausaika on päättynyt: 31.7.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää sidosryhmiä lausumaan teleyritysten 900 ja 1800 megahertsin taajuusalueiden verkkotoimilupien niin sanotun 2G-toimilupaehdon välitarkastelussa huomioitavista seikoista ja siitä, onko tarkoituksenmukaista velvoittaa teleyritykset pitämään Manner-Suomen matkaviestinverkoissaan yllä 2G-teknologiaa myös jatkossa.
Tausta
Teleyritysten 900 ja 1800 megahertsin taajuusalueiden verkkotoimiluvissa on 2G-teknologiaan liittyvä toimilupaehto, jota toimilupaehdon mukaisesti välitarkastellaan vuonna 2023. Muut teleyrityksille myönnetyt matkaviestinverkkojen verkkotoimiluvat ovat teknologianeutraaleja eli teleyritykset voivat valita käyttämänsä teknologian markkinaehtoisesti. Teleyritykset ovatkin ilmoituksensa mukaan sulkemassa 3G-verkkojaan vuosien 2023-2024 aikana. Nykyisten 3G-verkkojen käyttämät taajuudet otetaan tällöin uudempien matkaviestinteknologioiden käyttöön.

900 ja 1800 megahertsin taajuusalueelle myönnettyjen verkkotoimilupien 2G –teknologiaa koskevan toimilupaehdon mukaan toimiluvanhaltijan 900 ja 1800 megahertsin taajuusaluetta hyödyntävään omaan GSM-verkkoon tai GSM-yhteisverkkoon liittyvien puhe- ja datapalveluiden tulee yhdessä kattaa 99 prosenttia Manner-Suomen väestöstä, ellei tätä katsota vuonna 2023 tehtävässä välitarkastelussa tarpeettomaksi. LVM käynnistää välitarkastelun sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukaisesti julkisella lausuntokierroksella,minkä jälkeen verkkotoimilupaehtoa ja sen muuttamisen tarvetta arvioidaan.

2G-verkoissa datan liikkuvuus on suhteellisen vähäistä. 2G-verkossa on kuitenkin tällä hetkellä erittäin suuri määrä sähkö-, vesi-, kaasu-, kaukolämpö- ja kylmäverkkoihin liittyviä mittareita ja ohjauslaitteita (2G M2M/IoT), joiden elinkaari on pitkä. Mittareiden datansiirto matkaviestinverkossa on pientä verrattuna uudempien verkkoteknologioiden datansiirtoon, mutta välitettyä mittausdataa toimitetaan esim. 3,7 miljoonalta sähkömittarilta tunneittain jokainen vuorokausi. 2G-verkkoa hyödyntäviä mittareita, joiden käyttöikä on 10-25 vuotta, asennetaan edelleen käyttöön.

Toimilupaehdon muutoksella ei olisi vaikutuksia hätäpuheluihin. Sen sijaan haasteena 2G-verkkojen mahdollisessa alasajossa olisi autojen hätäpuhelujärjestelmä eCall, joka on ollut pakollinen kaikissa uusissa autoissa vuoden 2018 jälkeen. EU:n eCall-sääntely sallii vain piirikytkentäiset mobiilitekniikat (2G/3G). Sääntely itsessään ei velvoita operaattoreita ylläpitämään 2G/3G-verkkojaan eCall-järjestelmän toiminnan varmistamiseksi, mutta sääntely edellyttää jäsenvaltioita huolehtimaan eCall-järjestelmän toimivuudesta.
 
Tavoitteet
Tavoitteena on kuulla sidosryhmien näkemyksiä tarpeesta velvoittaa jatkossakin teleyritykset pitämään mobiiliverkoissaan yllä 2G-teknologiaa.
Linkit
Liitteet:

Voimassa olevat toimiluvat.pdf - Voimassa olevat toimiluvat

Aikataulu
Lausuntoja voi antaa 31.5.2023-31.7.2023. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot joko suomeksi tai ruotsiksi pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käytönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/15204/2023. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut. Huomaathan, että lausunnot ovat julkisia.
 
Valmistelijat
Viestintäneuvos Mirka Meres-Wuori, mirka.meres-wuori(a)gov.fi, +358 295 342 061.
Hallitussihteeri Suvi Kankare, suvi.kankare(a)gov.fi, +358 295 342 105.


 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aatos Technologies Oy    
ADA Drive Oy    
Airbus    
AIRBUS    
Ajelo    
Ammattiliitto Pro    
Andelslaget Optowest    
ArcticRed    
Atostek    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat ja -teollisuus ry    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Avita ry    
Baltic Cableline    
Basso Media Ltd    
Bauer Media Oy    
BAUER MEDIA OY    
Bittium Wireless Oy    
Bothnia Broadband Ab    
Business Finland    
BusinessFinland    
Cargotec    
Caruna    
Centria    
CGI Suomi Oy    
Cinia Group Oy    
City Networks Finland Oy    
Comptel Oyj    
Connected Finland    
CWC Oulun yliopisto    
Develor    
Digita Oy    
DNA Oy    
Dynniq    
Dynniq Oy    
Edzcom    
Edzcom    
Effi ry    
EkoRent Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa    
Elisa Oyj    
Elo    
Eltel Networks Oy    
Eltel Networks Oy    
Empower Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ericsson    
Erillisverkot    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Eurajoen Puhelin Osk    
Fairspectrum    
FiCix ry    
Finavia    
Fingrid Oyj    
Finnair    
Finnair Oyj    
Finpro ry    
Fonecta Oy    
Fortum Oyj    
Fox    
F-Secure    
Gasum Oyj    
GIM    
Helen Oy    
Helsingin kauppakamari    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
HERE    
Hewlett-Packard Oy    
HSL    
HSY    
HSY kuntayhtymä    
Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Härkätien Puhelin Oy    
Hätäkeskuslaitos    
Idesco Oy    
Iisalmen Puhelin Oy    
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö    
Ilmatieteen laitos    
Ilonet Oy    
Indagon Oy    
Infra ry    
Insalko    
Insinööriliitto ry    
Intelsat    
InterQuest Oy    
ITS-Finland ry    
Jakobstadsnejdens Telegon Ab    
JJM Consulting    
Joensuun kaupunki    
JOT Automation Oy    
Jyväskylän Energia Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Järviradio Oy    
K&K Active Oy    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun liitto    
Kairan Kuitu verkko-osuuskunta    
Kaisanet Oy    
Karila A. & E. Oy    
Karis Telefon Ab    
Karjalan ATK-Awot Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen valokuituverkot Oy    
Keskuskauppakamari    
Kevyt Kanava Oy    
Keypro Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimito Telefonaktiebolag    
Kodintekniikkaliitto ry    
Kokemäen Teollisuuskylä Oy    
Kone    
Konecranes    
Koneyrittäjien liitto    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajat – konsumenterna ry    
Kuluttajatutkimuskeskus    
Kuopion kaupunki    
Kuuloliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Laitilan Puhelin Osk    
LAN-tele Oy    
Lapin AMK    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
LG Electronics Finland Lab Oy    
Logistiikkayritysten liitto    
Logy    
Lounea Oy    
LPOnet Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)    
Medialiitto ry    
Meritaito Oy    
Meritaito Oy    
Metsähovin radiotukimusasema    
Microteam    
Mikkelin kaupunki    
MPY Palvelut Oyj    
MTV Media    
NDC Oy    
Nelonen Media    
Nixu Oy    
Nokia    
Nokia networks    
Näkövammaisten keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Omnitele Ltd    
OP    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuuskunta Kymijoen kyläkuitu    
Osuuskunta Utakuitu    
Otis    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oy IBM Finland Ab    
PALTA    
PAM ry    
Pardia ry    
Pargas Telefon Ab/Paraisten Puhelin Oy    
Pargas Telefon Ab/Paraisten Puhelin Oy    
Patria Aviation Oy    
PAU ry    
Pelastusopisto    
Perille Mobility Services Oy    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjonen group    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Posti Group Oyj    
Pro ry    
Promarine Oy    
Puolustusministeriö    
PyhäNet Oy    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen Valokuitu Oy    
Pääesikunta    
Q-park    
Radio Pori    
Radiomedia    
Rajavartiolaitos    
Ramboll    
Ranuan kuituverkot Oy    
Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta    
Reaktor    
Relacom Finland Oy    
Ridefy Kimppakyydit    
Roadscanners    
Robert Bosch Oy    
Robonic Ltd Oy    
Robotics Finland / AiroIsland ry    
Robots.expert    
Rohde & Schwarz Finland    
Rolls-Royce    
Rovaniemen kaupunki    
RPAS-Finland    
Saamelaiskäräjät    
Salon kaupunki    
Sarokal Test Systems Oy    
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Satakunnan liitto    
Satel Oy    
Savon Kuituverkko Oy    
Schindler    
Seinäjoen kaupunki    
Selamatic Oy    
Sensible4    
Setlementtiliitto    
Shareit Global Oy    
Siemens    
Siemens Finland Oy    
Siikaverkko Osuuskunta    
Sisäministeriö    
Sito Oy    
Sitra    
SKS Automaatio Oy    
Skärgårdsnäten Ab    
Solita    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sovelto    
SPR-Suomen piiri    
SRAL    
Startup sauna    
Suomen Akatemia    
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Autoteknillinen Liitto ry    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Internet-yhdistys ry    
Suomen isännöitsijäliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kotiseutuliitto    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kylätoiminta ry    
Suomen meripelastusseura ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Radioamatööriliitto ry    
Suomen Radioamatööriliitto SRAL ry    
Suomen Seutuverkot ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät ry    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköherkät ry    
Talentum    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Puhelin Oy    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tecnotree Oyj    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Telemast Nordic Oy    
Telemast Nordic Oy    
Tervolan Palveluverkot Oy    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tieto Oyj    
Tietoalan toimihenkilöt ry    
TNNet Oy    
Tracker    
Traficom    
Tredea Oy    
TTY/ECE    
Turun amk    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Tähtikuitu Oy    
Ultracom Oy    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten Valokuituverkot Oy    
Vaasan kaupunki    
Vaisala Oy    
Vaisala Oyj    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Valmet Automotive    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan Energia    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Veho    
Vesilaitosyhdistys    
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry    
Wintel Finland Oy    
Wireless LAN Systems    
Virta Ltd    
Volvo Cars Finland AB    
Volvo Finland AB    
VR Group    
VR-Yhtymä Oy    
V-Traffic    
VTT    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Yaskawa Finland    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yksityishenkilö    
Yleisradio Oy    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö    
Zen Robotics    
Ålands Telekommunikation Ab    
Asiasanat

radiotaajuudet

2G

verkkotoimiluvat

taajuudet