Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/114356/03.04.05.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 16.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoa seuraavista dokumenteista:

1) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos 70 K/2022 M televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

2) Määräyksen 70 K/2022 M Perustelumuistioluonnos.
Tausta
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 96 §:n 1 momentin mukaan Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä määrätään radiotaajuuksien käytöstä eri käyttötarkoituksiin ottaen huomioon radiotaajuuksien käyttöä koskevat kansainväliset määräykset ja suositukset sekä 95 §:n 1 momentin nojalla annettu valtioneuvoston asetus. Määräyksessä on oltava tiedot taajuusalueen käyttötarkoituksesta ja tärkeimmistä radio-ominaisuuksista, jotka taajuusaluetta käyttävän radiolaitteen on täytettävä.

Määräyksellä kumotaan Liikenne- ja viestintäviraston 29. maaliskuuta 2021 antama määräys 70 J/2021 M. Määräyksen sisältöön tehdään taajuuksissa tapahtuneiden muutosten johdosta tarvittavat päivitykset.

Olennaiset muutokset

Määräyksen versioon 70 K on tehty seuraavat olennaiset muutokset:
  • Päivitetty määräyksen edellisen version jälkeen järjestetyn täydennyskierroksen mukaiset uudet taajuuskokonaisuudet
  • Päivitetty toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä olevat vapaat taajuudet
  • Tehty joitain tarpeellisia päivityksiä radion taajuuskokonaisuuksiin niiden väestöpeitoissa tapahtuneiden muutosten johdosta
  • Poistettu televisiotoiminnan VHF-taajuusalue
Määräyksen muutoksia kuvataan tarkemmin määräyksen perustelumuistiossa.
Tavoitteet
Määräyksessä tarkennetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 95 §:n 1 momentin nojalla annettua valtioneuvoston asetusta taajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta (1246/2014).

Määräykseen on sisällytetty yksittäiset radiotaajuudet, jotka ovat vapaana ja osoitettavissa toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käyttöön ohjelmistotoimiluvilla. Liikenne- ja viestintävirasto julistaa ohjelmistotoimiluvat tarvittaessa erikseen haettaviksi kyseessä oleville vapaille taajuuksille.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 16.5.2022 lausuntopalvelu.fi-verkkosivuston kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimies Kalle Tuominen p. 029 539 0313. Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.