Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö palvelulogistiikan ammattitutkinnon määräysmuutoksesta

Lausuntopyyntö palvelulogistiikan ammattitutkinnon määräysmuutoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-3513-2021

Vastausaika on päättynyt: 27.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Opetushallitus pyytää lausuntoanne palvelulogistiikan ammattitutkinnon perusteiden määräysmuutoksesta.

Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle.
 
Palvelulogistiikan ammattitutkinnon perusteet on tulleet voimaan 1.1.2018. Tutkinnossa on kolme osaamisalaa: tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisala, hankinnan osaamisala sekä varastologistiikan osaamisala. Varastologistiikan osaamisalassa on valinnaisena tutkinnon osana tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Tämä valinnaisuus mahdollistaa, että tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 40 osaamispisteen laajuisesti. Vastaava valinnaisuus puuttuu muista osaamisaloista.

Logistiikan työelämätoimikunta on 17.6.2021 kokouksessaan puoltanut ehdotusta, jossa tutkinnon muodostumiseen lisätään sekä tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalaan että hankinnan osaamisalaan valinnaisuus: tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Muutoksen myötä kaikissa osaamisaloissa olisi yhdenmukainen valinnaisuus tältä osin. 
 
Muutos parantaisi opiskelijoiden mahdollisuuksia joustavaan osaamisen kehittämiseen ja yksilöllisiin opintopolkuihin.
 
Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 27.9.2021

Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoa seuraavasta valinnaisuuden laajentamisesta:
 
  • tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalaan sekä hankinnan osaamisalaan lisätään mahdollisuus valita tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa opetusneuvos Tuija Laukkanen (tuija.laukkanen@oph.fi)
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Kuntatyönantajat KT    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Rastor-instituutti ry    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Teollisuusliitto ry    
Traffica Oy    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki