Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25052/2020

Vastausaika on päättynyt: 16.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jolla muutettaisiin väliaikaisesti luotsauksesta annettua valtioneuvoston asetusta.
Tausta
Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi 10 a §, jossa säädettäisiin mahdollisuudesta korvata luotsin ohjauskirjan ja linjaluotsinkirjan uudistamisen edellytyksenä olevat konkreettiset luotsaus- ja harjoittelumatkat laivasimulaattorissa suoritettavilla harjoitteluilla.

Asetuksen ehdotetaan tulemaan voimaan alkuvuonna 2021 ja olemaan voimassa 30.6.2021 saakka.
Tavoitteet
Esitys liittyy covid-19-epidemiaan ja sen aiheuttamiin tilanteisiin varautumiseen siten, että valmiuslain säännöksien käyttöönottoa ei tarvittaisi.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM079:00/2020 - Säädöshankkeen tiedot valtioneuvoston Hankkeet-verkkosivustolla.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 16.12.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään lausumaan seuraavista kokonaisuuksista:
  1. Yleiset huomiot valtioneuvoston asetusluonnoksesta
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/23344/2020.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asetusluonnoksesta antaa ylitarkastaja Katja Peltola, p. +358 295 342 031, katja.peltola@lvm.fi ja hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. +358 295 342 544. irja.vesanen-nikitin@lvm.fi.
Jakelu:
Aboa Mare    
Arctia Oy    
Baltic Sea Action Group    
Bore Ltd    
Centrum Balticum    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ELY-keskus Häme    
ELY-keskus Kaakkois-Suomi    
ELY-keskus Satakunta    
ELY-keskus Uusimaa    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon Ely-keskus    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Godby Shipping Ab    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
John Nurmisen Säätiö    
Kainuun ELY-keskus    
Kemin Satama Oy    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan Satama Oy    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luotsiliitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry -    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Porin Satama Oy    
Puolustusministeriö    
Raahen Satama Oy    
Rauman Satama Oy    
Regeri Ab Eckerö    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tallink Silja Oy    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Turun Satama Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Wasaline    
Vessel Traffic Services Finland Oy    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö