Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25052/2020

Vastausaika on päättynyt: 16.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jolla muutettaisiin väliaikaisesti luotsauksesta annettua valtioneuvoston asetusta.
Tausta
Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi 10 a §, jossa säädettäisiin mahdollisuudesta korvata luotsin ohjauskirjan ja linjaluotsinkirjan uudistamisen edellytyksenä olevat konkreettiset luotsaus- ja harjoittelumatkat laivasimulaattorissa suoritettavilla harjoitteluilla.

Asetuksen ehdotetaan tulemaan voimaan alkuvuonna 2021 ja olemaan voimassa 30.6.2021 saakka.
Tavoitteet
Esitys liittyy covid-19-epidemiaan ja sen aiheuttamiin tilanteisiin varautumiseen siten, että valmiuslain säännöksien käyttöönottoa ei tarvittaisi.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM079:00/2020 - Säädöshankkeen tiedot valtioneuvoston Hankkeet-verkkosivustolla.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 16.12.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään lausumaan seuraavista kokonaisuuksista:
  1. Yleiset huomiot valtioneuvoston asetusluonnoksesta
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/23344/2020.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asetusluonnoksesta antaa ylitarkastaja Katja Peltola, p. +358 295 342 031, katja.peltola@lvm.fi ja hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. +358 295 342 544. irja.vesanen-nikitin@lvm.fi.
Jakelu:
Aboa Mare    
Arctia Oy    
Baltic Sea Action Group    
Bore Ltd    
Centrum Balticum    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ELY-keskus Häme    
ELY-keskus Kaakkois-Suomi    
ELY-keskus Satakunta    
ELY-keskus Uusimaa    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon Ely-keskus    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Godby Shipping Ab    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
John Nurmisen Säätiö    
Kainuun ELY-keskus    
Kemin Satama Oy    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan Satama Oy    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luotsiliitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry -    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Porin Satama Oy    
Puolustusministeriö    
Raahen Satama Oy    
Rauman Satama Oy    
Regeri Ab Eckerö    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tallink Silja Oy    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Turun Satama Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Wasaline    
Vessel Traffic Services Finland Oy    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö