Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025

Undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi

Lausuntopyynnön diaarinumero: 3/600/2016

Vastausaika on päättynyt: 16.9.2016

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Statens kulturpolitik styrs utifrån kulturpolitiska redogörelser, regeringsprogram, eventuella andra riktlinjer som utarbetats på statsrådsnivå och riksdagens beslut. Utöver dessa gjorde undervisnings- och kulturministeriet upp sin första kulturpolitiska strategi 2009. Den sträckte sig fram till 2020. Nu har ministeriet berett ett utkast till en strategi som sträcker sig fram till 2025. I den fastställer ministeriet de strategiska målen för kulturpolitikens utveckling på längre sikt och för ministeriets styrning av kulturpolitiken. Eftersom strategin omfattar flera regeringsperioder är den en grupp tjänstemäns syn på utvecklingen av kulturpolitiken. I strategin beaktas det nuvarande regeringsprogrammet och i genomförandet av strategin i framtiden beaktas också kommande regeringars program.

Målsättningar

Syftet med begäran om utlåtande är att få in respons från sektorn (och medborgarna) på utkastet till strategin. Sektorns åsikter om förändringarna i verksamhetsbetingelserna och utvecklingsbehoven inom kulturpolitiken har beaktats i beredningen av strategin. Dessa har samlats in genom olika arbetsprocesser under de senaste åren (bl.a. ministeriets framtidsöversikt 2014, framtidsworkshopen för konst och kultur 2015 och tillhörande regionala workshopar, den enkät med anknytning till reformen av statsunderstödspolitiken inom konst- och kultursektorn som gjordes 2015, öppningsevenemanget för utvecklingen av systemet för statsandelsfinansierad verksamhet 2016).

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast den 16.9.2016
 
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber alla som lämnar ett utlåtande att bedöma utkastet utifrån de frågorna nedan vid text.

Vi önskar att strategins karaktär som allmänna riktlinjer för statens kulturpolitik tas i beaktande. Möjligheten att påverka olika delområden eller detaljer inom kulturpolitiken tillgodoses i samband med beredningen av dessa.

Beredare
Kulturråd Esa Pirnes; esa.pirnes@minedu.fi, tel. 0295 330259
Överdirektör Riitta Kaivosoja (arbetsgrubbens ordförande)
Administrativ assistant Leila Hohtari; leila.hohtari@minedufi (praktiska frågor), tel. 0295 330056
Frågor beträffande användingen av utlåtande.fi-tjänsten bör riktas utlåtandetjänstens upprätthållare: lausuntopalvelu.om@om.fi. tel. 0295 150231 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aene ry/kulttuurialan kehittämisryhmä    
Arkkitehtuurikeskus ry    
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK    
AV-arkki ry    
Av-Tuottajien Tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry    
Cultura-säätiö    
Cupore    
Dokumenttikilta ry    
Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry    
Espoon kaupunki / kulttuuritoimi    
Etelä-.Pohjanmaan liitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY    
Etelä-Savon ELY    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Suomen AVI    
Finland Festivals ry    
Finlands svenska Biblioteksförening rf    
Finlands svenska folkmusikinstitut    
Finlands svenska författareförening rf    
Finlands svenska hembygdsförbund rf    
Finlands Svenska Sång- och Musikförbund rf FSSMF    
Finlands Svenska Ungdomsförbund rf    
FinnAgoran säätiö    
Finsk-norsk kulturinstitutt    
Fondet til støtte af Finlands-Instituttet i København    
Forum Artis ry    
FRAME-säätiö    
Grafia ry    
Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus    
Helsingin kaupungin kulttuurikeskus    
Hämeen ELY    
Hämeen liitto    
Iberialais-amerikkalainen säätiö    
ICOM - Suomen komitea ry    
ICOMOS Suomen osasto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
John Nurmisen säätiö    
Kaakkois-Suomen ELY    
Kainuun ELY    
Kainuun liitto    
Kansallinen audiovisuaalinen keskus    
Kansallisgalleria    
Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus ry    
Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry    
Keski-Pohjnamaan liitto    
Keski-Suomen ELY    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Kirjallisuuden vientikeskus FILI    
Koneen Säätiö    
Kopiosto ry    
Kordelinin säätiö    
Koulukinoyhdistys    
Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry    
Kuvataideopettajat ry    
Kuvittajat ry    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY    
Lapin liitto    
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry    
Lastenkulttuurikeskukset    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lukukeskus - Läscentrum ry    
Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys ry    
Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mediakasvatuskeskus Metka ry    
Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry    
Museoalan ammattiliitto    
Museopedagoninen yhdistys Pedaali ry    
Museovirasto    
Music Finland ry    
Musiikin edistämissäätiö MES    
Musiikkituottajat - IFPI Finland    
Muu ry    
Neogames Finland ry    
Näkövammaisten kirjasto    
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki kulttuuritoimi    
Piknik Frequency ry.    
Pirkanmaan ELY    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY    
Pohjois-Karjalan ELY    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennustaiteen seura ry    
Sanasto ry    
Sarjakuvantekijät ry    
Satakunnan ELY    
Satakunnan liitto    
Sirkuksen tiedotuskeskus ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry    
Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA    
Suomen Arvostelijain Liitto ry    
Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry    
Suomen Benelux-instituutin säätiö    
Suomen Big Band -yhdistys ry SBB ry    
Suomen biotaiteen seura ry    
Suomen Elokuva- ja Videotyöntekijäin liitto Set ry    
Suomen Elokuvaohjaajaliitto, SELO ry    
Suomen elokuvasäätö    
Suomen elokuvatuottajat SEK ry    
Suomen Filmikamari ry    
Suomen Harrastajateatteriliitto ry    
Suomen Jazzliitto ry    
Suomen kansallisooppera ja -baletti    
Suomen Kansallisteatteri    
Suomen Kansanmusiikkiliitto ry    
Suomen Kirjailijaliitto ry    
Suomen kirjastoseura ry    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry    
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry    
Suomen kulttuurirahasto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuvanveistäjäliitto ry    
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry    
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry SULASOL    
Suomen Lontoon instituutin säätiö    
Suomen Museoliitto ry    
Suomen Musiikkioppilaitosten liitto r.y.    
Suomen Muusikkojen Liitto ry    
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö    
Suomen Näyttelijäliitto ry    
Suomen PEN ry    
Suomen Pietarin instituutin säätiö    
Suomen Ranskan instituutin säätiö    
Suomen Saksan-instituutin säätiö    
Suomen sarjakuvaseura ry    
Suomen Sinfoniaorkesterit ry    
Suomen Säveltäjät ry    
Suomen Taidegraafikot ry    
Suomen Taideteollisuusyhdistys ry - Design Forum Finland    
Suomen Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Finland ry    
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry    
Suomen Teatterit ry    
Suomen tietokirjailijat ry    
Suomen Työväen Musiikkiliitto (Stm) R.Y.    
Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry    
Suomen Viron-instituutin säätiö    
Suomenlinnan hoitokunta    
Svenska kulturfonden    
Svenska litteratursällskapet i Finland rf    
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry    
Taidemaalariliitto ry    
Taidemaalariliitto-Målarförbundet ry    
Taideyliopisto    
Taiteen edistämiskeskus    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Tampereen kaupunki kulttuuripalvelut    
Tanssin Tiedotuskeskus ry    
Teatterikeskus ry    
Teatterin tiedotuskeskus ry    
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry    
Turun kaupunki kulttuuritoimi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työväen Näyttämöiden Liitto ry    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan liitto    
Valokuvataiteilijoiden liitto    
Valokuvataiteilijoiden liitto ry    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY    
Varsinais-Suomen liitto    
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry    
Ympäristöministeriö    
Ympäristötaiteen säätiö    
Österbottens förbund    
Ämnesord

kulttuuripolitiikka, kulttuuri

kulturpolitik, kultur