Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kemi-Tornion käräjäoikeuden Tornion istuntopaikan lakkauttaminen

Kemi-Tornion käräjäoikeuden Tornion istuntopaikan lakkauttaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 9/31/2016

Vastausaika on päättynyt: 8.12.2016

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kemi-Tornion käräjäoikeus on 2.9.2016 esittänyt oikeusministeriölle, että käräjäoikeuden Tornion istuntopaikka tulisi lakkauttaa 31.1.2018 lukien. Oikeusministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa käräjäoikeuden tekemän esityksen johdosta.
 
Käräjäoikeus on perustellut esitystään seuraavasti:
 
Tornion istuntopaikan vuokrasopimus voidaan irtisanoa aikaisintaan 31.1.2017. Irtisanomisaika on yksi vuosi.

Käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Kemissä. Kemissä olevat toimitilat ovat varsin uudet ja ajanmukaiset. Kemissä on kolme istuntosalia ja kaksi valmistelusalia. Tornion istuntopaikan istunnot kyetään asianmukaista päiväjärjestystä käyttämällä järjestämään myös Kemin oikeustalolla. Istuntoja on tällöin järjestettävä kaikkina arkipäivinä ja niiden ilmoitettu kesto on mitoitettava tarvetta vastaavaksi, jolloin samassa tilassa voidaan samana päivänä istua kaksi tai useampikin lyhyt istunto. Oikeustalolla on myös sovitteluhuone, jota voidaan käyttää valmisteluistuntoihinkin.
 
Käräjäoikeudella on Torniossa yksi istuntosali ja yksi valmistelusali. Rikosistuntopäiviä on keskimäärin kahtena päivänä viikossa, paitsi kesäaikana, jolloin istuntoja ei ole. Lisäksi Torniossa järjestetään siviiliasiainistuntoja.
 
Tornion istuntopaikkaa käytetään noin 50 päivänä vuodessa. Istuntopaikka on koettu tarpeelliseksi, koska Tornion seudulta olevien rikosasioiden vastaajien saaminen oikeudenkäyntiin Tornioon on ollut helpompaa kuin heidän saamisensa Kemiin. Lisäksi Torniossa toimivat avustajat ovat voineet joustavasti palvella asiakkaitaan ilman matkoista aiheutuvaa ajanhukkaa ja kustannuksia. Torniossa on myös oikeusaputoimiston toimipiste.
 
Tornion istuntopaikan ylläpitokustannukset ovat noin 60.000 euroa vuodessa. Kuluihin on laskettu vuokra, sähkö, siivous ja vartijapalvelut. Käräjätuomarin ja käräjäsihteerin matkoista tulee kustannuksia noin 2.500 euroa vuodessa.
 
Tornion istuntopaikassa on ollut ongelmia huoneilman suhteen sekä epäilyjä mahdollisesta homeongelmasta. Kesällä 2016 tiloissa on ollut vesivahinko.
 
Tornion istuntopaikan varustaminen digitaaliseen asiointiin sopivaksi tulisi aiheuttamaan lisäkustannuksia, jotka tilojen käyttötarpeeseen nähden olisivat varsin suuret. Oletettavaa on, että istuntopaikasta tulisi joka tapauksessa myöhemmin luopua.
 
Käräjäoikeus on toimintansa kustannuksia säästääkseen valmis lopettamaan Tornion istuntopaikan käytön 31.1.2018 lukien.
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään torstaina 8.12.2016.

Vastausohjeet vastaanottajille

Oikeusministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa Kemi-Tornion käräjäoikeuden Tornion istuntopaikan lakkauttamisesityksestä. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja antavat hallitusneuvos Heikki Liljeroos (p. 02951 50428) ja hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi (p. 02951 50232). Oikeusministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Jakelu:
Kemi-Tornion käräjäoikeus (TIEDOKSI)    
Kolari    
Lapin syyttäjänvirasto    
Pello    
Rovaniemen hovioikeus    
Tornio    
Ylitornio    
Asiasanat

istuntopaikka

käräjäoikeus

tuomioistuin