Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio pienriitamenettelystä

Arviomuistio pienriitamenettelystä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28937/2021

Vastausaika on päättynyt: 24.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne pienriitamenettelyä koskevasta arviomuistiosta.

Oikeusministeriö pyytää erityisesti lausumaan siitä,

- tulisiko pienriitamenettelystä säätää ja

- millainen pienriitamenettelyn tulisi olla, jos siitä säädettäisiin (arviomuistion pääjakso 4).

Lisäksi oikeusministeriö pyytää lausumaan, mahdollisuuksienne mukaan, arviomuistiossa esitetystä arviosta pienriita-asioiden lukumäärästä (arviomuistion jakso 5.2).
 
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva, mihin kuuluu muun muassa oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta (s. 87).
 
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-502-9 - Arviomuistio pienriitamenettelystä

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 24. maaliskuuta 2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Jukka Siro, puh. 029 515 0021, etunimi.sukunimi@gov.fi (1.3.2023 alkaen lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 029 515 0438, etunimi.m.sukunimi@gov.fi).
 
Jakelu:
Akava ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein oikeus    
Kotus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen velalliset ry    
Suomen yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Asiasanat

oikeudenkäynti

tuomioistuimet

prosessioikeus

domstolar

rättegång

processrätt