Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitysluonnos laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamiseksi

Hallituksen esitysluonnos laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21783/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia siten, että siitä käy selkeämmin ilmi, että perusopetuksen järjestäjät eivät voi järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi mainittuun lakiin perusopetuksen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitusta ja sen liitännäisrahoitusta varten opiskelijamäärän tarkistaminen kyseisen varainhoitovuoden laskentapäivän 20.9. opiskelijamäärän mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2022.
Tausta
Oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä perustettiin uusi perusopetuksen jälkeinen nivelvaiheen koulutus nimeltään tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA). Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistettiin seuraavat aiemmat perusopetuksen ja toisen asteen tutkintotavoitteisen koulutuksen väliin sijoittuvat nivelvaiheen koulutukset: perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.  TUVA-koulutusta koskeva laki 1215/2020 tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2021 ja koulutusta on saanut järjestää 1 päivästä elokuuta 2022.

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden TUVA-koulutuksen järjestämisessä sekä TUVA-koulutuksen rahoittamisessa on kuitenkin toiminnan käynnistyessä havaittu täsmentämistarpeita.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkeyttää perusopetuksen TUVA-koulutuksen järjestämistä vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille. Esityksen tavoitteena on selkeyttää perusopetuksen TUVA-rahoituksen määräytymistä sekä nopeuttaa rahoituksen reagointia muuttuviin opiskelijamääriin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 23.9.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/21783/2022.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/21783/2022.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Marjaana Larpa, hallitusneuvos, marjaana.larpa@gov.fi, puh. 0295 330 480
Hanna Salokaarto, erityisasiantuntija, hanna.salokaarto@gov.fi, puh. 0295 330 231
Jakelu:
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry    
Hyvinkään kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö    
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kokkolan kaupunki    
Korpisaaren säätiö sr    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Nuorten ystävät ry    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Portaanpää ry    
Suomen Kuntaliitto    
Touko Voutilaisen koulusäätiö sr    
Valtiovarainministeriö