Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelua koskeva arviomuistio - osat tiedon hyödyntäminen ja liikenteen automaation tarvitsema digitaalinen ja fyysinen infrastruktuuri

Liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelua koskeva arviomuistio - osat tiedon hyödyntäminen ja liikenteen automaation tarvitsema digitaalinen ja fyysinen infrastruktuuri

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15033/2019

Vastausaika on päättynyt: 17.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti 8.10.2019 hankkeen liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelemiseksi. Tavoitteena on suunnitelman valmistuminen kesällä 2020. Työssä laaditaan kaikki liikennemuodot kattava suunnitelma, jonka avulla pyritään luomaan kokonaisvaltainen käsitys niistä kysymyksistä, joihin kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa on lähitulevaisuudessa vastattava.

Hankkeessa tarkasteltavat osa-alueet ovat tiedon hyödyntäminen, automaation vaatima digitaalinen ja fyysinen liikenneinfrastruktuuri, liikennevälineiden tekninen automaatiokehitys, liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden sekä muiden liikenteen solmupisteiden kasvava merkitys, oikeudelliset kysymykset ja sääntely sekä kokeilujen ja pilotointien tukeminen. 

Hankkeen osa-alueista tiedon hyödyntämistä sekä automaation vaatimaa digitaalista ja fyysistä liikenneinfrastruktuuria on alustavasti pohdittu hallinnonalan sisäisessä esivalmistelutyössä vuoden 2019 aikana. Esivalmistelun pohjalta on laadittu nyt käsillä oleva arviomuistio, jonka avulla pyritään luomaan pohjaa yhteisen tilannekuvan kehitykselle ja ylläpidolle. Arviomuistiosta pyydettävillä lausunnoilla pyritään kartoittamaan, vastaavatko toimijoiden näkemykset näiden osa-alueiden osalta esitettyjä lähtökohtia.

Tausta
Hallitusohjelmaa läpileikkaava pyrkimys ihmiskeskeisyyteen on asia, joka on asetettava myös liikenteen automaatiokehityksen keskiöön. Suomella voi olla merkittävä rooli tämän läpileikkaavan näkökulman saamiseksi EU:ssa ja kansainvälisissä elimissä tehtävän automaatioon liittyvän lainsäädäntö- ja muun kehitystyön kulmakiveksi.
 
Hanke toteuttaa erityisesti seuraavia hallitusohjelman kohtia:
  • Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä muun muassa kehittämällä säädösympäristöä ja hallintoa siten, että ne mahdollistavat digitalisaation ja kestävän kehityksen sekä laajan kokeilukulttuurin.
  • Hallitus edistää liikenteen ja logistiikan digitalisoitumista ja automatisaatiota kohdentamalla rahoitusta kokeiluille ja vaikuttamalla alan EU- ja kansalliseen sääntelyyn.
  • Suomeen luodaan ohjeistus tekoälyn eettisestä käytöstä.
  • Vauhditetaan toimialojen kasvuhakuisuutta ja tulevaisuuden haasteisiin vastaava rohkeaa uudistumista muun muassa ottamalla huomioon digitalisaation edistämisessä ja tietopolitiikassa pk-yritysten kyky tarttua uusiin mahdollisuuksiin avoimien rajapintojen kautta.
  • Suomi kehittää säädösympäristöä ja hallintoa siten, että ne mahdollistavat digitalisaation ja kestävän kehityksen sekä laajan kokeilukulttuurin.
  • Liikenteen digitalisaation, palveluistumisen ja yhteiskäytön mahdollisuudet käytetään täysimittaisesti järjestelmän kehittämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi.
  • Laaditaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa.
  • Kaupunkiympäristöjen ja maaseutualueiden erityispiirteet sekä eri liikennemuodot ja mahdollisuudet älykkäisiin väyläratkaisuihin maalla, merellä, sisävesillä ja ilmassa otetaan huomioon.
Tavoitteet

Suunnitelman vuorovaikutteinen valmistelutyö käynnistyy arviomuistioon annettavista lausunnoista ja jatkuu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmille järjestetään muun muassa avoimia tilaisuuksia, jotka voidaan olla työpajatyyppisiä ja tarvittaessa teemoitettuja.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.


Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 17.2.2020.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön voi vastata myös alla olevan kyselyosion avulla vastaamalla vain esitettyihin kysymyksiin tai osaan niistä.
Valmistelijat
Kirsi Miettinen (puh. 0295 34 2570, yleiskoordinaation ja tieliikenteen automaatio)
Anne Miettinen (puh. 0295 34 2394, meriliikenteen automaatio)
Janne Hauta (puh. 0295 34 2322 , raideliikenteen automaatio)
Veikko Vauhkonen (puh. 0295, 34 2113, droneliikenteen automaatio)
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
ABB Oy    
ABB Oy    
ABB Oy    
Aerocopters Consulting Finland Oy    
Aker Arctic    
Alma autoilun järjestelmät    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
ANS-Finland    
Arctech Helsinki Shipyard Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctic Drone Labs    
Arctic Machine Oy    
Atlastica Oy    
Atostek    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autokoululiitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto    
Autoliitto    
Autosofta Oy    
Autotuojat    
AWAKE.AI    
AWAKE.AI    
Avarea Oy    
Avartek    
Bittium    
Bitwise    
Blue Water Shipping Oy    
Bore Ltd    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
Cabonline    
Cargotec    
Cargotec    
CGI    
CGI    
CGI Suomi Oy    
Containerships Oyj    
Corenet    
CoReorient    
DB Schenker    
Delfoi Oy    
Demos Helsinki    
DHL Freight (Finland) Oy    
DIMECC    
DIMECC Oy    
DIMECC Oy    
DIMECC Oy    
DIMECC Oy    
DNA    
DNA    
Eckerö Line Oy Ab    
EcoPorts Finland Oy (Olkiluodon satama)    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Elisa    
Elisa    
Energiavirasto    
Ericsson    
Ericsson    
Ericsson    
Erillisverkot    
Erillisverkot    
ESL Shipping    
Espoon kaupunki    
Espotel Oy    
Etlatieto    
Etlatieto    
Fastems    
Fastems    
Fenniarail    
Ficom    
Ficom ry    
Finavia    
Finferries    
Finferries    
Fingrid Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnlines    
Finnpilot    
Finnpilot    
Finrail Oy    
Finrail Oy    
Finrail Oy    
Finrail Oy    
FISC Ry    
Fleetonomy    
FMC    
Forum Virium    
Forum Virium    
F-Secure    
Fujitsu    
Geowise    
Google    
GS1 Finland Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin seudun liikenne    
Helsingin seudun liikenne    
Helsingin seudun liikenne    
Helsingin Taksipalvelu    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Insitut for Information Technology    
HSL    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeenlinna    
IBM    
Idean Helsinki    
Ilmailuliitto    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteenlaitos    
Infotripla    
Inkoo Shipping Oy Ab (Inkoon satama)    
Insta ILS    
Invalidiliitto    
ITS-Finland    
ITS-Finland    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kalajoen Satama Oy    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus    
Kemin Satama Oy    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama Oy    
Kone Oyj    
Konecranes    
Kongsberg Maritime Finland OY    
Kotkan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuortti Logistics Oy    
Lentola logistics    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU    
Linja-autoliitto    
Linkker    
Logistiikkayritysten liitto    
Loviisan Satama Oy    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
LUT-yliopisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
Maarianhaminan merenkulkuopisto    
MaaS Global Oy (Whim)    
MaaS Global Oy (Whim)    
Macgregor Group Company    
Macgregor Group Company    
Macgregor Group Company    
Meriaura Group    
Merimies-Unioni    
Meritaito    
Metropolia    
Metropolia    
Metsä Group    
Metsäteho    
Metsäteollisuus ry    
Meyer Turku Oy    
Meyer Turku Oy    
Meyer Turku Oy    
Mipro    
Mipro    
MML paikkatietokeskus    
Naantalin kaupunki    
Naantalin Satama Oy    
NAPA Group    
Neste Oyj    
Nokia    
Nokia    
Nokia    
NRC Group Finland Oy    
Nurminen Logistics    
Ohjelmistoyrittäjät    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustietoinstituutti    
Open Knowledge Finland    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oulun yliopoisto    
Outokumpu Oyj    
Oy Kaskisten satama - Kaskö Hamn Ab    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Pohjolan Liikenne Ab    
Palta    
PayiQ    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Porin Satama Oy    
Porvoon kaupunki    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti Oy    
PostNord    
Postpal OÜ    
Proxion    
Proxion    
Proxion    
Puolustusministeriö    
Puolustusministeriö    
Pöyry    
Raahen kaupunki    
Raahen Satama Oy    
Rajavartiolaitos    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus    
Ramboll    
Ramboll    
Ramboll    
Ramboll Oy    
Rauman kaupunki    
Rauman Satama Oy    
Rautatiealan Unioni    
Reaktor    
Robots Expert    
Rocla Solutions Oy    
RPAS Finland    
Rumble Tools Oy    
SAK    
Salon kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satamaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Securitas    
Sensible4    
Sharper Shape    
Shipbrokers    
SIL / LeT / DT    
Sisäministeriö    
Sitowise    
Sitowise    
Sitra    
Sitra    
SKAL    
SKAL    
Skydata oy    
Solita    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
ST1    
Stora Enso Oyj    
Suomen Akatemia    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen kuntalogistiikka    
Suomen Laivapäällystöliitto    
Suomen Laivapäällystöliitto    
Suomen Lentopelastusseura    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Taksidata Oy    
Suomen varustamot    
Suomen Yrittäjät    
Synocus Oy    
Taksiliitto    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland Oyj    
Third Space Auto    
Tieke    
Tieke    
Tieto Finland Oy    
Tieto Oyj    
Tietorahti Oy    
Tietosuojavaltuutettu    
TMFG    
TMFG    
TMFG    
TMFG    
TMFG    
Tornion kaupunki    
Tornion satama    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficon    
Traficon    
Trafix Oy    
Tulli    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulun tutkimuslaitos    
Tuup Oy    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Ukkoverkot Oy    
Ulkoasiainministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan satama    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskeskus    
Valio Oy    
Valmet Automotive    
Valmet Automotive    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionvarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Vedia Oy    
Veolia Transdev Oy    
Vertical Hobby    
Videodrone    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
Wing LLC    
Vitomittaus Oy    
VR    
VR    
VR    
VR    
VR Group    
VR Transpoint    
VR Transpoint    
VTS Finland    
VTS Finland    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT SenseWay Oy    
Wärtsilä Finland Oy    
Wärtsilä Finland Oy    
Wärtsilä Finland Oy    
Väylä    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Yhteinen toimialaliitto ry    
Ympäristöministeriö    
YSP Oy    
ZenRobotics    
ZenRobotics    
Åbo Akademi    
Ålands sjöfartsakademi    
Ålands sjösäkerhetscentrum    
Asiasanat

liikenne- ja viestintäministeriö, automaatio