Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen ja Viron välisestä väestön rekisteröintiä koskevasta valtiosopimuksesta

Lausuntopyyntö Suomen ja Viron välisestä väestön rekisteröintiä koskevasta valtiosopimuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/742/04.00.00.09/2016

Vastausaika on päättynyt: 6.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Tausta
Suomi ja Viro neuvottelevat maiden välisestä valtiosopimuksesta, jolla edistettäisiin väestön rekisteröintiä ja tiedonvaihtoa maiden välisissä muutoissa. Sopimus kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle ja ministeriö on tehnyt neuvottelualoitteen keväällä 2016. Sopimusneuvotteluilla on yhteys Suomen ja Viron hallitusten 7.5.2018 juhlakokouksessaan sopimiin julkilausumiin. Digitaalista yhteistyötä koskevan julkilausuman mukaan hallitukset varmistavat ja ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta käynnissä olevat tiedonvaihdon hankkeet saatetaan loppuun aikataulussa vuosina 2018 ja 2019.

Valtiovarainministeriö pyytä lausuntoja Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä solmittavan väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen luonnoksesta. Erityisesti lausuntoja pyydetään sopimuksen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta, sopimuksen eduskunnan myötävaikutusta edellyttävistä määräyksistä sekä sopimuksen edellyttämistä toimenpiteistä hallinnonaloilla.

Ruotsinkielinen käännös arviomuistiosta toimitetaan heti sen valmistuttua.

 
Tavoitteet
Neuvoteltavan sopimuksen tarkoituksena on tukea väestön liikkuvuutta Suomen ja Viron välillä sekä helpottaa väestön rekisteröintiä sopimusvaltioissa. Tarkoituksena on, että henkilöllä voisi olla rekisteröity vakituinen asuinpaikka ainoastaan yhdessä sopimusvaltiossa kerrallaan, ja että muuton yhteydessä asuinpaikasta päätettäisiin samalla kertaa molempien valtioiden väestötietojärjestelmien osalta. Toisaalta sopimuksella pyrittäisiin varmistamaan, että henkilö ei maiden välillä muuttaessaan jäisi vailla vakinaista asuinpaikkaa.

Sopimuksella edistettäisiin myös väestötietojen vaihtoa maiden väestötietojärjestelmien välillä. Henkilön, joka muuttaa maiden välillä, ei tarvitsisi esittää erillisiä todistuksia sellaisista tiedoista, jotka viranomaiset vaihtavat sopimuksen nojalla. Ilmoitusmenettelyssä rekisteriviranomaisten välillä käytettäisiin sähköisiä menetelmiä.

Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa keväällä 2019.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 6.11.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä solmittavan väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen luonnoksesta. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi valtiovarainministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, 029 553 0491, maarit.huotari(at)vm.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Eläketurvakeskus    
Hämeen maistraatti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen maistraatti    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Kaakkois-Suomen maistraatti    
Kansaneläkelaitos    
Kuntaliitto    
Lapin maistraatti    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen maistraatti    
Länsi-Suomen maistraatti    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen maistraatti    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Viro-yhdistysten liitto (SYVL)    
Terveyden- ja hyvinvoinnnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tuglas-seura    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

väestörekisterikeskus

kansainvälinen yhteistyö

maistraatti

väestötietojärjestelmä

Viro

valtiosopimus

kotikunta