Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma - Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma - Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 13/01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 18.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoanne oheisesta määräys- ja ohjekokoelman luonnoksesta ("Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa"), jota on päivitetty verkko- ja tietoturvaloukkauksien poikkeamaraportoinnin ja maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportoinnin osalta.   
Tausta
Uudet määräykset ja ohjeet liittyvät verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuusdirektiiviin (NIS) (EU) 2016/1148, uudistettuun maksupalveludirektiivin (PSD2) (EU) 2015/2366 artiklaan 96(6), asetuksen (EU) 2018/389 33 artiklan 6, Euroopan pankkiviranomaisen petostietojen raportointia koskevaan ohjeeseen (EBA/GL/2018/05) sekä ohjeisiin PSD2-erityisrajapinnan varajärjestelmän poikkeusta koskevista ehdoista (EBA/GL/2018/07).
Tavoitteet
Finanssivalvonta täsmentää verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuusdirektiivin mukaisesti poikkeamaraportoinnin määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi Finanssivalvonta asettaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita maksupalveluihin liittyvien petostietojen tiedonkeruusta ja määräajoista. Määräyksissä ja ohjeissa saatetaan lisäksi valvottavien tietoon EBA:n ohjeita, joita niiden tulisi toiminnassaan ottaa huomioon.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 18.8.2019 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta syyskuussa 2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnolla olevassa luonnoksessa lisäykset ja muutokset on merkitty punaisella. Lisäksi luonnoksen luvussa 11 on kuvattu tehdyt lisäykset ja muutokset. Lausunnossa voi viitata luonnoksen tekstikohtiin luvun ja kappaleen numerolla. 
Valmistelijat
Pasi Korhonen, Johtava riskiasiantuntija, Finanssivalvonta
pasi.korhonen@finanssivalvonta.fi, +358 9 183 5514
Jakelu:
Pasi Korhonen