Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle UNTILin asemasta YK:n kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle UNTILin asemasta YK:n kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: PC0UC0X2-3

Vastausaika on päättynyt: 14.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi joulukuussa 2019 kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen Suomen hallituksen ja YK:n välillä YK:n teknologiainnovaatioiden
laboratorion (UNTIL) asemasta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
 
Tavoitteet
Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on soveltaa YK:n hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta (UNOPS SopS 2/2020) tehtyä sopimusta UNTIL-toimistoon Suomessa,
sekä toimiston ja sen henkilöstön erioikeuksiin ja vapauksiin.

Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu virkatyönä ulkoministeriössä. Sopimuksesta on ennen kirjeenvaihtoa pyydetty lausunnot sisäministeriöltä, valtionvarainministeriöltä,
työ-ja elinkeinoministeriöltä, sekä sosiaali-ja terveysministeriöltä.
Linkit

https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2020/ss20200002.pdf - UNOPS-sopimus, jota sovelletaan kirjeenvaihdon mukaan vastaavasti UNTILin.

Liitteet:

2020 01 24_lausuntopyyntö_HE liite.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle UNTILin asemasta YK:n kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää lausuntoja viimeistään 14.2.2020. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään sähköisesti lausuntopalvelu.fi kautta tai ulkoministeriön kirjaamoon (kiriaamo.um@formin.fi. cc: OIK-20@formin.fi).

Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -verkkosivustolla.
Valmistelijat
Yksikönpäällikkö Kirsti Pohjankukka, kirsti.pohjankukka@formin.fi, p. 0295 350 038.
Jakelu:
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö