Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio: ajoneuvojen päästömanipulaatiot Suomessa

Arviomuistio: ajoneuvojen päästömanipulaatiot Suomessa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6348/2020

Vastausaika on päättynyt: 1.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä on 26.5.2020 päätetty ajoneuvolain muutoksia koskevan säädöshankkeen valmistelun aloittamisesta. Päätöksen mukaan hankkeessa on muun ohella tarkoitus selvittää mahdollisuudet tehostaa ajoneuvojen päästömanipulaatioiden valvontaa ja sanktiointia. Arvioinnin perusteella toteutetaan tarvittaessa lainsäädäntömuutoksia, jotka tukevat tavoitetta vähentää liikenteen päästöjä. Osana hankkeen valmistelua on laadittu arviomuistio ajoneuvojen päästömanipulaatioista Suomessa. Arviomuistiossa käsitellään ajoneuvojen käyttäjien teettämien päästömanipulaatioiden nykytilaa sekä erilaisia vaihtoehtoisia sääntelytapoja ja niiden vaikutuksia. 
Tausta
Päästömanipulaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista päästömanipulaatiota, jonka ajoneuvon käyttäjä tekee tai teettää ajoneuvoon sen käyttöönoton jälkeen ilman muutoskatsastusta tai käyttämällä muita kuin hyväksyttyjä komponentteja. Päästömanipulaatioilla on vaikutusta pääasiassa ajoneuvon lähipäästöjen määrään. Lähipäästöjä ovat etenkin typen oksidit ja hiukkaspäästöt. Näillä on ihmisille haitallisia terveysvaikutuksia ja ne saattavat pahentaa tiettyjä sydän- ja hengitystiesairauksia. Lähipäästöistä aiheutuu Suomessa vuosittain useita satoja enneaikaisia kuolemantapauksia sekä vähintään kymmenien miljoonien eurojen taloudelliset menetykset lisääntyneen sairastamisen vuoksi.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tarvittavat lainsäädäntömuutokset, jotka tukevat tavoitetta vähentää liikenteen päästöjä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikene- ja viestintäministeriölle viimeistään 1.2.2021.

Saadun lausuntopalautteen perusteella liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee tarvittavat säädösmuutokset päästömanipulaatioiden valvonnan ja sanktioinnin tehostamiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa. Luonnos hallituksen esityksestä on tavoitteena lähettää lausuntokierrokselle syksyllä 2021.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/6348/2020.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antavat:
Eeva Asikainen (0295 342 174; eeva.asikainen(at)lvm.fi)
Jenni Rantio (0295 342 075; jenni.rantio(at)lvm.fi)
Jakelu:
A-katsastus    
A-katsastus    
Applus Finland    
Autoalan keskusliitto    
Autokatsastajat AK    
Autoliitto    
Autotuojat ja -teollisuus    
HelppoKatsastus    
HelppoKatsastus    
Helsingin poliisilaitos    
Hämeen poliisilaitos    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Lapin poliisilaitos    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Oikeusministeriö    
Oulun poliisilaitos    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Poliisihallitus    
Savarin Katsastus    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL    
Teknisen kaupan liitto    
Yksityisten katsastustoimipaikkojen liitto    
Yksityisten katsastustoimipaikkojen liitto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

liikenne

ajoneuvo

ilmansuojelu, ilmanlaatu, päästöt, pienpoltto

ilmansuojelu, ilmanlaatu, päästöt, pienpoltto, terveys

katsastus