Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Yhtenäiset hoidon perusteet

Yhtenäiset hoidon perusteet

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM010:00/2015

Vastausaika on päättynyt: 15.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää liitteenä olevista luonnoksista lausuntoanne kiireettömän hoidon yhtenäisiksi perusteiksi.

Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 23.2.2015 työryhmän uudistamaan ja yhtenäistämään hoitoon pääsyn määräaikoja ja perusteita sekä valtakunnallisen kiireettömän ja kiireellisen hoidon perusteita. Työryhmä päätti työnsä 31.12.2018.

Nyt lausunnolle lähetettäviä sairauksien tai sairausryhmien yhtenäisen hoidon perusteita kohdistuu viiteen lääketieteelliseen potilasryhmään ja suun terveydenhuoltoon. Ne on valmisteltu kukin erillisessä työryhmässä, jonka kokoonpano käy ilmi materiaalista.
Tavoitteet
Pyydämme lausunnonantajia arvioimaan kriteerien sisältöä, soveltuvuutta käytännön toimintaan ja vaikutuksia hoidon yhdenvertaiseen saatavuuteen ja mahdollisuuksien mukaan kustannusvaikutuksia.
Liitteet:

Aikuispsykiatrian perusteet 240119.docx - Aikuispsykiatrian perusteet

Aikuisten CFS 16012019.docx - Aikuisten CFS

Aikuisten toiminnalliset hoidonporrastus 25012019.docx - Aikuisten toiminnalliset hoidon porrastus

Aikuisten toiminnalliset_25012019.docx - Aikuisten toiminnalliset

Lasten CFS 16012019.docx - Lasten CFS

Lasten monimuotoiset 16012019.docx - Lasten monimuotoiset

Lonkan tekonivelkirurgia 21012019 Luonnos TI.docx - Lonkan tekonivelkirurgia

Palliatiivinen hoito 25012019.docx - Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito porrastus 25012019.docx - Palliatiivinen hoito porrastus

Polven tekonivelkirurgia 21012019 Luonnos_ti.docx - Polven tekonivelkirurgia

Silmätaudit diabetes perusteet 25012019.docx - Silmätaudit diabetes perusteet

Silmätaudit etusija perusteet 25012019.docx - Silmätaudit etusija perusteet

Silmätaudit glaukooma perusteet 25012019.docx - Silmätaudit glaukooma perusteet

Silmätaudit kaihi perusteet 25012019.docx - Silmätaudit kaihi perusteet

Silmätaudit kostea rappeuma perusteet 25012019.docx - Silmätaudit kostea rappeuma perusteet

Silmätaudit luomi perusteet 25012019.docx - Silmätaudit luomi perusteet

Hampaiden kiinnityskudosten ja implanttien vieruskudosten sairauksien hoito 27.8.2018.doc - Hampaiden kiinnityskudosten ja implanttien vieruskudosten sairauksien hoito

Hampaiston kasvojen ja leukojen poikkeavuuksien oikomishoito 17102018.docx - Hampaiston, kasvojen ja leukojen poikkeavuuksien oikomishoito

Obstruktiivisen uniapneapotilaan apneakiskohoito 17102018.docx - Obstruktiivisen uniapneapotilaan apneakiskohoito

Yleisanestesiassa tai laskimosedaatiossa tehtävä suu- ja hammassairauksien hoito 17102018.docx - Yleisanestesiassa tai laskimosedaatiossa tehtävä suu- ja hammassairauksien hoito

Vakavasti tai kroonisesti sairaan potilaan kiireetön suun ja leukojen infektiopesäkkeiden hoito 30.11.2018.docx - Vakavasti tai kroonisesti yleissairaiden potilaiden kiireetön tulehduspesäkkeiden hoito

Saate lausuntopyyntöön.pdf - SAATE LAUSUNTOPYYNTÖÖN

Aikataulu

Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan sähköisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta 15.2.2019 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausunnonantajia arvioimaan kriteerien sisältöä, soveltuvuutta käytännön toimintaan ja vaikutuksia hoidon yhdenvertaiseen saatavuuteen ja mahdollisuuksien mukaan kustannusvaikutuksia.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Tuija Ikonen ja lääkintöneuvos Katri Makkonen (sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi).
Jakelu:
EKSOTE    
EPSHP    
ESSOTE    
HUS    
KAINUUN SHP    
KHSHP    
KSSHP    
KYMENLAAKSON SHP    
LAPIN SHP    
LÄNSI-POHJAN SHP    
PIRKANMAAN SHP    
POHJOIS-KARJALAN SHP    
POHJOIS-POHJANMAAN SHP    
POHJOIS-SAVON SHP    
PÄIJÄT-HÄMEEN SHP    
SATAKUNNAN SHP    
SOITE    
SOSTERI    
Tapani Hämäläinen/Kansanterveystyön johtajaverkosto    
VAASAN SHP    
VARSINAIS-SUOMEN SHP