Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointikriteerit

Ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointikriteerit

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-1760-2019

Vastausaika on päättynyt: 1.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointikriteereiden luonnoksesta.
Tausta
Ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellään osaaminen, joka tutkinnon suorittaneella tulee olla. Osaaminen kuvataan ammattitaitovaatimuksina ja osaamisen arviointikriteereinä.
 
Osaamisen kuvaustapaa ammatillisten perustutkintojen perusteissa ollaan uudistamassa. Tarve osaamisen kuvaustavan uudistamiselle on noussut perusteen käyttäjiltä. Tarkoituksena on luoda osaamisen arviointikriteerit siten, että ne ovat samat kaikkien perustutkintojen kaikissa tutkinnon osissa. 
 
Uusia arviointikriteereitä on kehitetty ja testattu kevään 2019 aikana. Työhön on osallistunut opettajia, työelämän edustajia, opiskelijoita ja muita osaamisen arvioinnin asiantuntijoita. Lausuntoversiota on muokattu työelämätoimikuntien, Kansallisen koulutuksen arviontikeskuksen (Karvi)  ja Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) kommenttien perusteella.
Tavoitteet
Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää tutkinnon perusteiden sisältöä ja käytettävyyttä eri tilanteissa.
Uusi kriteeristö otetaan käyttöön vaiheittain. Tavoitteena on, että yhtenäiset osaamisen arviointikriteerit sisältyisivät 1.8.2020 voimaan tuleviin tutkintoihin. Muiden tutkintojen ja yhteisten tutkinnon osien uudistamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Liitteet:

PT_malli_arvioinnista_11.10.docx - Perustutkintojen uusi esittämistapa

utkast_bedomningskriterier_grundexamina_11_10_2019_.docx - Nytt sätt att beskriva kunnandet i grundexamina

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.11.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydetään liitteen  "Osaamisen arviointi" -taulukossa esitetyistä kriteereistä. Pyydämme konkreettisia muutosehdotuksia kriteereihin ja  perusteluita ehdotuille muutoksille.
 
Valmistelijat
Lisätietoa antavat yli-insinööri Arto Pekkala (arto.pekkala@oph.fi) ja opetusneuvos Soila Nordstöm (soila.nordstrom@oph.fi).
Jakelu:
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Air Navigation Services Finland Oy    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ami-säätiö sr    
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ava-Instituutin kannatusyhdistys ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Cimson Koulutuspalvelut Oy    
EdupoliPointCollege Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Faktia Oy    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Haus Kehittämiskeskus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Helsinki Business College Oy    
Hengitysliitto ry    
Hevosopisto Oy    
HRM Consulting Oy    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jollas-Opisto Oy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy    
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys Ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kisakalliosäätiö sr    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
KONE Hissit Oy    
Korpisaaren Säätiö sr    
Koskelan Setlementti ry.    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntaliitto    
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr    
Kvarnen samkommun    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Lahden Konservatorio Oy    
Lapuan Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Lieksan Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumicos Oy    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Management Institute of Finland MIF Oy    
Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry    
Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry    
Marttayhdistysten liitto ry    
Meyer Turku Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Oy AJK-Jatkokoulutus - YFB-Fortbildning Ab    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö sr    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Portaanpää ry    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rastor Oy    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy    
Tanhuvaaran Säätiö sr    
Teollisuusliitto ry    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Toyota Auto Finland Oy    
Traffica Oy    
TUL:n Kisakeskussäätiö sr    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun Konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo Konservatorium r.y.    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
TYA-oppilaitos Oy    
Työtehoseura ry    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Vantaan kaupunki    
Varalan Säätiö sr    
Vuokatin Säätiö sr    
Vuolle Setlementti ry    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Österbottens svenska Kristliga Folkhögskolesällskap r.f.    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet