Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Suomen ja Namibian välisen perhe- ja puolisosopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Suomen ja Namibian välisen perhe- ja puolisosopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: PC0TQ3UY-53

Vastausaika on päättynyt: 25.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitusten välisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyön tekemisestä Namibian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

 

Tavoitteet
Namibian kanssa tehdyn perhe- ja puolisosopimuksen tavoitteena on mahdollistaa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston sekä kansainvälisessä järjestössä toimivan edustuston henkilöstön perheenjäsenten työnteko Namibiassa ilman että heidän tarvitsee luopua diplomaattistatuksestaan niissä tapauksissa, joissa diplomaattistatuksesta luopuminen vastaanottajavaltion noudattaman käytännön mukaan muutoin olisi työskentelyn edellytyksenä. Vastaavasti Suomi takaa sopimuksessa työnteon edellytykset Namibian vastaavassa asemassa oleville puolisoille ja perheenjäsenille Suomessa.

Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu virkatyönä ulkoministeriössä.

 
Liitteet:
Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta 25.1.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi –palvelun kautta tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja katja.fokin@formin.fi.

Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi –sivustolla.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Katja Fokin, EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö, puh. 0295 351 176, s-posti katja.fokin@formin.fi.
Jakelu:
Maahanmuuttovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Asiasanat

valtiosopimus

namibia

diplomaattiset erioikeudet

perhe- ja puolisosopimukset

ansiotyö