Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Palautepyyntö Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan luonnoksesta

Palautepyyntö Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan luonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: KSL/3/04.08.03/2022

Vastausaika on päättynyt: 4.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Keski-Suomen liitto pyytää palautetta Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan luonnoksesta.
Tausta
Keski-Suomen uusi maakuntastrategia hyväksyttiin joulukuussa 2021. Strategiassa on vahva kokonaiskestävyyden periaate sekä tavoite hiilineutraalista Keski-Suomesta 2030 mennessä. Maakuntahallitus asetti loppuvuodesta 2021 ohjausryhmän Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekarttatyön tueksi. Talven ja kevään aikana tiekarttaa on valmisteltu yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa. Lopputuloksena on tiekarttaluonnos, joka on julkaistu nettisivustona. Tiekartan sisältö on jaettu viiden teeman alle, jotka ovat elinkeinot, energia, liikkuminen, maatalous ja metsät sekä yksilö ja yhteisö. Tiekarttasivustolla esitellään tiekartan sisällön lisäksi myös valmisteluprosessia sekä tiekartan toimenpiteiden vaikutusten arviointia. Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartta tulee Keski-Suomen maakuntahallituksen hyväksyttäväksi syyskuussa 2022.

Tiekartta on luonteeltaan täydentyvä ja päivittyvä. Sen toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti ja sitä täydennetään myöhemmin tarpeen mukaan. Isompia myöhemmin tiekarttaan lisättäviä kokonaisuuksia ovat ainakin maankäyttösektorin kokonaisuus (LULUCF) sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen kokonaisuus.


 
Tavoitteet
Tiekartan tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius Keski-Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa tässä yhteydessä päästövähennystavoitetta -80 % vuoden 2007 kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2030 mennessä. Tavoite koskee HINKU-rajauksen mukaisia kasvihuonekaasupäästöjä eli laskenta ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti ja linja-autojen läpiajoliikennettä. HINKU-rajauksen mukaisten kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi seurataan kuitenkin myös alueen kokonaispäästöjen kehitystä.

Tiekartan tavoitteena on lisäksi olla kokonaiskestävä eli se huomioi niin taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset kuin kulttuurillisetkin näkökulmat tasapainoisesti. 
Linkit

https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/ - Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan luonnos on nettisivusto.

Aikataulu
Palautetta tiekartasta pyydetään antamaan viimeistään 4.9.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Palautetta pyydetään erityisesti keskisuomalaisilta yhteisöiltä ja asukkailta. 

Palautetta pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun palautepyyntöön. Palautetta ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Kaikki lausuntopalvelun kautta annettu palaute on julkista ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Kooste palautteesta julkaistaan myöhemmin myös tiekartan nettisivuilla osoitteessa https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/valmistelu/. Palautetta antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. 

Mikään kysymyksistä ei ole pakollinen vaan vastata voi vapaavalintaisesti joko kaikkiin tai vaan joihinkin kysymyksiin. Mielipiteiden ja muun palautteen lisäksi palautteenantajilta toivotaan konkreettisia esimerkkejä (keskisuomalaisista) ilmastoteoista tiekarttaa täydentämään. 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa aluekehitysasiantuntija Suvi Bayr ajalla 21.6.-3.7.2022 ja 8.8.-4.9.2022 (suvi.bayr@keskisuomi.fi, 040 652 3848) ja maakuntasuunnittelija Valtteri Paakki ajalla 4.7.-7.8.2022 (valtteri.paakki@keskisuomi.fi, 040 525 6059).