Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon neuvonantomalleista

Selvitys tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon neuvonantomalleista

Vastausaika on päättynyt: 21.11.2014

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtioneuvoston kanslia nimesi lokakuussa 2013 kansleri emeritus Kari Raivion selvityshenkilöksi, jolle annettiin tehtäväksi kansainväliselle vertailuanalyysille pohjautuva ehdotus tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon neuvonannon organisoinnista Suomessa. Selvityksen pohjaksi Raivio on koonnut aineiston kansainvälisesti parhaista tutkitun tiedon välityksen mekanismeista, ratkaisuista ja kokemuksista (mm. tiedeakatemiat, paneelit, arviointineuvostot ja arviointi- ja tarkastusvirastot).
 
Toivomme perusteltuja näkemyksiänne siitä, missä määrin selvitys vastaa asetettuihin selvityskysymyksiin ja siitä, ovatko tehdyt ehdotukset toteutuskelpoisia. Näkemyksenne ovat avuksi kun valmistelemme tiedeneuvonnan organisointia Suomessa.

 
Linkit
Liitteet:
Jakelu:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Eduskunnan kirjaamo    
ETLA    
Kansallisarkisto    
Karvi    
KELA    
Kirjaamo LVM    
Kirjaamo MMM    
Kirjaamo OM    
Kirjaamo OPM    
Kirjaamo PLM    
Kirjaamo SM    
Kirjaamo STM    
Kirjaamo UM    
Kirjaamo VM    
Kirjaamo VNK    
Kirjaamo YM    
kirjaamo@tem.fi    
Opetushallitus    
Pellervon taloustutkimus PTT    
PT    
Sitra    
Suomalainen tiedeakatemia    
Suomen Akatemia    
TEKES    
TIN    
TK    
TSV    
Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto    
Ulkopoliittinen instituutti    
UNIFI    
VTV