Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Uusimaa-ohjelmasta ja ympäristöselostuksesta

Lausuntopyyntö Uusimaa-ohjelmasta ja ympäristöselostuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: 92/07.00.00.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 3.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Uudenmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 27.9.2021 päättänyt pyytää lausuntoja Uusimaa-ohjelma 2022-2025:n ja ympäristöselostuksen luonnoksista.
Tausta
Uusimaa-ohjelma 2022–2025 on maakuntaohjelma, joka sisältää maakunnan vision vuodelle 2030, kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2025. Ohjelmaa on työstetty yhdessä Uudenmaan keskeisten kehittämistoimijoiden, kuten Uudenmaan ELY-keskuksen, kuntien, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa.
Uusimaa-ohjelman ympäristövaikutuksia on arvioitu ohjelman kanssa samanaikaisesti laaditussa erillisessä ympäristöselostuksessa.
 
Lisätietoa Uusimaa-ohjelman ja ympäristöselostuksen laadinnasta osoitteessa http://www.uudenmaanliitto.fi/uusimaaohjelma2022.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Uudenmaan liitto pyytää lausuntoja viimeistään 3.11.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Halutessanne voitte kuitenkin vaihtoehtoisesti lähettää lausunnon sähköpostitse osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Rosa Tuomi, p. 050 563 0375, rosa.tuomi@uudenmaanliitto.fi
Kehittämispäällikkö Outi Ervasti, p. 040 721 2131, outi.ervasti@uudenmaanliitto.fi
Ympäristöasiantuntija Tanja Lamminmmäki, p. 041 536 2763, tanja.lamminmaki@uudenmaanliitto.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Afaes ry    
Akava    
Askolan kunta    
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Axxell    
Business College Helsinki    
Business Finland    
Careeria    
Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläiset ry    
Energiateollisuus ry    
Espoon kaupunki    
Espoon yrittäjät ry    
Finavia    
Forum Virium Helsinki    
Föreningen Luckan    
GTK Geologian tutkimuskeskus    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Kokoomus ry    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin seudun liikenne    
Helsingin seudun ympäristö    
Helsingin Siniset    
Helsingin Sosialidemokraattinen piiri ry    
Helsingin Vasemmistoliitto    
Helsingin vihreät ry    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+    
Helsingin Yrittäjät ry    
Helsinki Business Hub    
Humak, Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Inkoon kunta    
IOM Finland    
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry    
Itä-Uudenmaan kylät ry    
Järvenpään kaupunki    
Karkkilan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaupan liitto    
Keravan kaupunki    
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy    
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kirkkonummen kunta    
Kristillisdemokraatit Helsingin piiri    
Kristillisdemokraatit Uudenmaan piiri    
KUUMA-kunnat/ Antti Kuusela    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Lapinjärven kunta    
Laurea - ammattikorkeakoulu    
Liike Nyt    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lohjan kaupunki    
Loviisan kaupunki    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Novago    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry    
Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitos    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Moniheli    
MTK-Uusimaa    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mäntsälän Yrityskehitys Oy    
Natur och miljö rf    
Nurmijärven kunta    
Nylands fiskarförbund r.f.    
Nylands Svenska Lantbrukssällskap    
Omnia    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Ornamo    
PALTA ry    
Perheyritysten liitto    
Perussuomalaiset ry, Uudenmaan piiri    
Pirkanmaan liitto    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posintra Oy    
Pro Agria –Uusimaa    
Pukkilan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Raaseporin kaupunki    
Rasmus ry    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäki–Hyvinkään kauppakamari    
SAK    
Samha ry    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sitra    
Siuntion kunta    
SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund    
Stadin ammattiopisto    
STTK    
Suomalais-Venäläinen kauppakamari    
Suomen Akatemia    
Suomen Keskusta, Helsinki    
Suomen Keskusta, Uusimaa    
Suomen kiinteistöliitto    
Suomen Kotiseutuliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Uudenmaan piiri    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen pakolaisapu    
Suomen riistakeskus    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus, SYKE    
Svenska folkpartiet i Finland rf SFP / Helsingfors krets    
Svenska folkpartiet i Finland rf SFP / Nylands krets    
Svenska handelshögskolan    
Teknologiakeskus Techvilla Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Traficom    
Tuusulan kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan Kokoomus ry    
Uudenmaan kylät, Länsi-Uusimaa    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan Siniset    
Uudenmaan Sosialidemokraattien piiri ry    
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry    
Uudenmaan Yrittäjät ry    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Vantaan yrittäjät ry    
Varsinais-Suomen liitto    
Vihdin kunta    
Vihreät Uusimaa ry    
VTT    
Vuokralaiset VKL ry    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
YritysEspoo    
YritysHelsinki    
YritysVantaa    
YritysVoimala    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Yrkesinstitutet Prakticum    
Asiasanat

Maakuntaohjelma

Ympäristöselostus

Landskapsprogram

Miljörapport