Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7221/2021

Vastausaika on päättynyt: 25.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa oheisesta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta (ASP-järjestelmän mukaisten korkotukilainojen enimmäismäärien nostaminen).

Esitys on pähkinänkuoressa seuraava:

ASP-järjestelmän toimivuutta ehdotetaan parannettavaksi nostamalla ASP-korkotukilainojen enimmäismääriä ja lisäämällä jaotteluun uusi kuntaryhmä, seuraavasti:
 
Asunnon sijaintikunta Voimassa oleva lainan enimmäismäärä, euroa Ehdotus lainan enimmäismääräksi, euroa
1. Helsinki 180 000 215 000
2. Espoo, Kauniainen, Vantaa 145 000 160 000
3. Tampere, Turku (115 000) 140 000
4. Muut kunnat 115 000 120 000

 
Liitteet:
Aikataulu
Pyydämme toimittamaan lausunnon viimeistään torstaina 25.3.2021 klo 16.15 mennessä.
Valmistelijat
Ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö (etunimi.sukunimi@ym.fi)