Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta

Valtioneuvoston asetus huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21025/2020

Vastausaika on päättynyt: 10.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 98/2020 vp) esitetään säädettäväksi uusi 81 c §, jossa säädetään menettelystä, jota huomattavan markkinavoiman yritys noudattaisi poistaessaan käytöstä tai korvatessaan aiempaa verkkoaan. Säännöksen mukaan huomattavan markkinavoiman yrityksen tulisi ilmoittaa tällaisesta aikeistaan Liikenne- ja viestintävirastolle. Esitetyn pykälän 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä ja sen sähköisestä tekemisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
Tausta
Asetuksessa säädettäisiin niistä tiedoista, joita huomattavan markkinavoiman yrityksen tulisi sisällyttää ilmoitukseensa. Tiedot liittyisivät esimerkiksi käytöstä poistettavan tai korvattavan verkon ominaisuuksiin, suunniteltuun korvaamis- tai poistamisajankohtaan sekä vaihtoehtoisten tai korvaavien yhteyksien saatavuuteen ja ominaisuuksiin. 
Tavoitteet
Asetuksessa säädettäisiin tiedoista, jotka huomattavan markkinavoiman yrityksen tulisi sisällytää ilmoitukseena. Asetusluonnos liittyy hallituksen esityksessä HE 98/2020 vp esitettyyn lakimuutokseen. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan vimeistään 10.11.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä 
 
Valmistelijat
Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Aino Koskinen, etunimi.sukunimi@lvm.fi, 029 534 2224
Jakelu:
Alajärven Puhelinosuuskunta    
Blue Lake Communications    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eurajoen Puhelin Osk    
Härkätien Puhelin Oy    
Härkätien Puhelin Oy    
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö    
Jakobstadsnejdens Telefon Ab    
Kaisanet Oy    
Karjaan Puhelin Oy/Karis Telefon Ab    
Kimito Telefonaktiebolag    
Laitilan Puhelin Osk    
Lounea Oy    
LPOnet Oy Ab    
Mariehamns Telefon Ab    
MPY Palvelut Oyj    
Paraisten Puhelin Oy/Pargas Telefon Ab    
Paraisten Puhelin Oy/Pargas Telefon Ab    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
TeliaSonera Finland Oyj    
TeliaSonera Finland Oyj    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Ålands Telefonsandelslag    
Asiasanat

laajakaista

sähköinen viestintä

huomattavan markkinavoiman sääntely