Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamiseksi

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19971/2020

Vastausaika on päättynyt: 12.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2014) muuttamisesta.
Tausta
Asetuksen 6 §:ssä on listattu ne tapahtumat, joiden katsotaan olevan Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä. Tällaisten tapahtumien tv-lähetykset on välitettävä Suomen alueelle siten, että merkittävä osa (90 %) yleisöstä voi seurata niitä vapaasti vastaanotettavissa olevassa muodossa. Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaa ehdotetaan täydennettävän, katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen listalla olevia miesten kilpailuja vastaavilla naisten kilpailuilla. Lisäksi  velvollisuutta välittää yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat suorina lähetyksinä selvennettäisiin mm. siten, että olympialaisten merkittävimmät tapahtumat olisi lähetettävä kokonaan suorina lähetyksinä.
 
Asetuksen 12 §:ään sisältyvän suorien lähetysten tekstitysvelvollisuuden ehdotetaan tulevan täysimääräisesti sovellettavaksi 1.1.2021 alkaen. Tekstitysvelvoitteen täysimääräinen soveltuminen 1.1.2021 lukien tarkoittaa Yleiradion osalta 100 %:n tekstitysvelvollisuutta lukuun ottamatta ohjelmia, joiden tekstitys ei ole teknisesti mahdollista (esim. alueelliset uutiset). Asetukseen tehdään myös muut uudistetun audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin edellyttämät muutokset.
Tavoitteet
Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivittämisellä turvataan yhteiskunnallisesti merkittävien naisten kilpailujen näkyvyys maksuttomilla televisiokanavilla. Täsmentämällä velvollisuutta välittää tapahtumat suorina lähetyksinä varmistetaan, että yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat ovat kaikkien saatavilla yhtäläisin ehdoin.

Suorien lähetysten tekstitysvelvollisuuden täysimääräisellä soveltamisella edistetään erityisryhmien mahdollisuuksia seurata suoria televisio-ohjelmia.
Liitteet:

Luonnos VNA televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamisesta.pdf - Asetusluonnos televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Perustelumuistio televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamiseksi.pdf - Asetuksen perustelumuistio

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.11.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat
johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta, paivi-maria.virta@lvm.fi , p. 0295 34 2185 ja
yksikön johtaja Elina Thorström, elina.thorstrom@lvm.fi , p. 0295 34 2393
Jakelu:
AETN UK    
Autoliitto ry (kattojärjestö Kansainvälinen Autoliitto FIA, mm. Formula 1)    
Autoliitto ry (kattojärjestö Kansainvälinen Autoliitto FIA, mm. Formula 1)    
Brilliance Communications Oy    
Brilliance Communications Oy    
Discovery Networks Finland Oy    
Discovery Networks Finland Oy    
Discovery Networks Finland Oy    
DNI Licensing Ltd/ Discovery    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
European Broadcasting Union EBU    
Eurosport SAS    
FIFA (kansainvälinen jalkapalloliitto)    
FIFA (kansainvälinen jalkapalloliitto)    
FIS INFRONT SPORTS ET MEDIA AG    
Fox Networks Group Oy    
Kansainvälinen Ampumahiihtoliitto    
Kansainvälinen Ampumahiihtoliitto    
Kansainvälinen Hiihtoliitto    
Kansainvälinen Hiihtoliitto    
Kansainvälinen Jääkiekkoliitto    
Kansainvälinen Jääkiekkoliitto    
Kansainvälinen Luisteluliitto    
Kansainvälinen Olympiakomitea    
Kansainvälinen Paralympiakomitea    
Kansainvälinen Paralympiakomitea    
Kansainvälinen Yleisurheiluliitto (WA)    
Kuuloliitto ry    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen Liitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Medialiitto    
Medialiitto    
MTV Oy    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Nickelodeon International Ltd    
Näkövammaisten Liitto ry    
Näkövammaisten Liitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Radio Media    
Sanoma Media Finland Oy    
SomeTV Oy    
SomeTV Oy    
SUL    
Suomen Ampumahiihtoliitto ry    
Suomen Hiihtoliitto ry    
Suomen Hiihtoliitto ry    
Suomen Hippos ry    
Suomen Hippos ry    
Suomen Jääkiekkoliitto ry    
Suomen Koripalloliitto ry    
Suomen Koripalloliitto ry    
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry    
Suomen Lentopalloliitto ry    
Suomen Lentopalloliitto ry    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen Palloliitto ry    
Suomen Palloliitto ry    
Suomen Paralympiakomitea    
Suomen Taitoluisteluliitto ry    
Suomen Tennisliitto ry    
Suomen Tennisliitto ry    
Suomen Urheiluliitto ry    
Suomen Voimisteluliitto ry    
Suomen Voimisteluliitto ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
The Walt Disney Company Ltd    
Turner Broadcasting System Europe Limited    
UEFA (Euroopan jalkapalloliitto)    
UEFA (Euroopan jalkapalloliitto)    
UEFA (Euroopan jalkapalloliitto)    
Valtion liikuntaneuvosto    
Vammaisfoorumi    
Vammaisfoorumi    
VANE (Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta)    
Viasat Finland Oy/NENT Group    
Viasat Finland Oy/NENT Group    
Viasat Finland Oy/NENT Group    
Viasat Finland Oy/NENT Group    
WRC Promoter GmbH (rallin MM-sarjan oikeuksien omistaja)    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yleisradio Oy    
Asiasanat

tv- ja radiotoiminta

yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat

suorat lähetykset

tekstitysvelvollisuus

videonjakoalustapalvelun tarjoaja

sijoittautuminen