Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitysluonnos laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23428/2021

Vastausaika on päättynyt: 21.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain (971/2017) 14 §:n voimassaolosäännöstä. Lain soveltamista hankintatukeen, jota maahantuoja tai palveluntarjoaja hakee, sekä muuntotukeen, jota henkilöauton omistaja tai haltija hakee, ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2021 asti. Tällä hetkellä lakia sovelletaan hankinta- ja muuntotukeen, jota on haettu viimeistään 30.11.2021.
Tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan liikenteen päästövähennystavoitteiden on vastattava kansalliseen hiilineutraaliustavoitteeseen, jonka mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. Hallitusohjelman mukaan Suomi vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Päästöjen puolittaminen on askel kohti hiiletöntä liikennettä. Hallitusohjelmassa on sitouduttu tekemään toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on edesauttaa siirtymää kokonaisuutena kestävämpään tapaan liikkua ja vapautumista fossiilisista polttoaineista.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa sähköautojen hankintatuen ja henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisesta myönnetyn tuen hakeminen myös joulukuun 2021 aikana. Lisäksi esityksellä on tarkoitus varmistaa täyssähköautojen markkinoiden toimivuus joulukuun 2021 aikana erityisesti tilanteessa, jossa täyssähköautojen kysynnän oletettaisiin loppuvuodesta kasvavan.

Esityksen tavoitteena on edistää kansallisia tavoitteita ajoneuvokannan murroksessa ja siltä osin mahdollistaa liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Tavoitteena on edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Tarkoituksena on myös kysyntää lisäämällä edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja tankkausinfrastruktuurin laajentumista. 
Liitteet:

Hallituksen esitysluonnos laiksi hankintatukilain muuttamisesta.pdf - Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Säädöshankepäätös.pdf -

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 21.9.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 21.9.2021.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 0295 342182, pinja.oksanen@lvm.fi
Ylitarkastaja Emmi Simonen, p. 0295 342108, emmi.simonen@lvm.fi
Jakelu:
Autoalan Keskusliitto    
Autoalan tiedotuskeskus    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Etanoliautoilijat    
Gasum Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö