Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Pakkoavioliiton mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen

Pakkoavioliiton mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12734/2019

Vastausaika on päättynyt: 2.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio (VN/12734/2019), jossa käsitellään pakottamalla tai avioliiton esteestä huolimatta solmitun avioliiton purkamismenettelyä. Lisäksi arviomuistiossa käsitellään ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevan lainsäädännön tarkistamistarpeita. Muistiossa esitetään mahdollisia lainsäädännön kehittämisehdotuksia.

 

Arviomuistioon liittyy oikeusministeriössä 14.6.2019 tehty selvitys, joka sisältää näistä aiheista myös nykytilan kuvauksen ja vertailua muiden Pohjoismaiden lainsäädäntöön.

Pakkoavioliiton rangaistavuutta koskevan sääntelyn täsmentämistä selvitetään erikseen.

Tausta

Avioliiton solmimisesta, päättymisestä ja sen keskeisistä oikeusvaikutuksista sekä muun muassa ulkomailla solmitun avioliiton tunnustamisesta säädetään avioliittolaissa (234/1929). Nykysääntely lähtee siitä, että avioliiton voi saada molempien puolisoiden eläessä päättymään vain avioerolla, joka edellyttää lähtökohtaisesti vähintään kuuden kuukauden harkinta-aikaa. Avioeron voi saada ilman harkinta-aikaa vain, jos puolisot ovat eläneet erillään viimeiset kaksi vuotta tai avioliitto on solmittu lähisukulaisten kesken tai aikaisemman avioliiton voimassa ollessa. Tietyissä tilanteissa vihkiminen voi olla mitätön, jolloin sillä ei ole avioliiton oikeusvaikutuksia.

 

Ulkomailla solmittujen avioliittojen tunnustamisesta säädetään avioliittolain 115 §:ssä. Ulkomailla pätevästi solmittu avioliitto on lähtökohtaisesti pätevä myös Suomessa. Avioliitto voidaan kuitenkin lain 139 §:n mukaan jättää tunnustamatta, jos sen pitäminen pätevänä johtaisi Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaiseen lopputulokseen. Alaikäisenä ulkomailla solmitun avioliiton tunnustamisesta ei ole erityisiä säännöksiä.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 2.3.2020. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne yllä mainitusta arviomuistiosta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistussa lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.  

 

 
 

 
Valmistelijat

Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, sähköposti: etunimi.H.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50260 ja lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen, sähköposti: etunimi.S.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50332. 

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
NYTKIS ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OTT, tutkijatohtori Sanna Mustasaari, Helsingin yliopisto    
Oulun käräjäoikeus    
Pakolaisneuvonta    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Professori emeritus Markku Helin    
Professori Tuulikki Mikkola    
Rikosuhripäivystys    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen UNICEF ry    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Asiasanat

äktenskap

avioliitto

perheoikeus

lapsen oikeudet

kansainvälinen yksityisoikeus

lapsiavioliitto

familjerätt

barns rättigheter

internationell privaträtt

barnäktenskap

pakkoavioliitto

tvångsäktenskap