Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö - Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029

Investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för 2022–2029

Lausuntopyynnön diaarinumero: VÄYLÄ/4852/04.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 29.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Trafikledsverket begär utlåtanden om utkastet till investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för 2022–2029.
 
Bakgrund
Trafikledsverket sammanställer varje år det 8-åriga investeringsprogrammet för statens trafikledsnät som en del av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12-planen. Investeringsprogrammet för 2022–2029, som grundar sig på Trafikledsverkets uppgifter, är ett förslag till genomförande av järnvägs-, landsvägs- och farledsprojekt och deras effekter.

Investeringsprogrammet används bl.a. i beredningen av budgetpropositionen. I investeringsprogrammet ingår stora utvecklingsprojekt, stora ombyggnadsprojekt och projekthelheter samt mindre förbättringsprojekt.  Utvecklingsprojekt som har beslutats om tidigare och en del av åtgärderna inom bastrafikledshållningen ingår däremot inte i investeringsprogrammet.

Den respons som har inkommit under remissrundan gås igenom och i finslipningen av investeringsprogrammet samt i utarbetandet av nästa investeringsprogram beaktas konsekvenserna i sin helhet Trafikledsverket ber er att granska utkastet till investeringsprogrammet med hjälp av frågorna som ställs härnäst.
 
Målsättningar
Trafikledsverket begär om utlåtanden som grund för det fortsatta arbetet särskilt i följande frågor:
  1. Har principerna för beredningen av investeringsprogrammet beskrivits på ett förståeligt sätt?
  2. Trafik 12-planens utgångspunkter, målsättningar, strategiska riktlinjer och åtgärder har styrt utarbetandet av investeringsprogrammet. Tycker ni att man i investeringsprogrammet i helhet har lyckats uppnå de målsättningar som har satts upp? Är investeringsprogrammets motiveringar utifrån effekterna balanserade och tydliga?
  3. Tycker ni att det är möjligt att göra ändringar i Trafik 12-planen inom ramen för utgiftstaket så att målen för den riksomfattande trafiksystemplanen bättre skulle uppnås och resultatet förbättras i bedömningen av helhetsinverkan? Vilka ändringar skulle ni göra i programmet och hur motiverar ni att effekterna skulle vara bättre?
  4. Hur skulle ni utveckla processen för utarbetandet, uppdateringen och uppföljningen av investeringsprogrammet? Får Trafikledsverket tillräckliga uppgifter om trafikledsnätets underhålls- och utvecklingsbehov i rätt tid med hjälp av bl.a. det regionala trafiksystemarbetet, trafikledsplaneringen och samarbetet med kunder?
  5. Har ni andra kommentarer om investeringsprogrammet?
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända ert utlåtande senast den 15 september 2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Trafikledsverket ber att ni skickar utlåtandena via utlåtandetjänsten, www.lausuntopalvelu.fi/SV. För att kunna ge ett utlåtande måste svaranden registrera sig och logga in på utlåtandetjänsten Lausuntopalvelu.fi. Närmare instruktioner om hur man använder tjänsten finns på utlåtandetjänstens webbplats under Anvisningar > Bruksanvisningar. Man kan be om stöd för användning av tjänsten från adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Beredare
I augusti och september ges mer information av

Anna Saarlo
Avdelningsdirektör
+358 29 534 3921
anna.saarlo@vayla.fi

Tapio Ojanen
Biträdande avdelningsdirektör
+358 29 534 3209
tapio.ojanen@vayla.fi


Mer information till media

Anna Jokela
Johtaja
+358 40 043 9955
anna.jokela@vayla.fi
 
Sändlista:
Aarno Kononen    
Aija Aunio    
Aija-mari Partala    
Aila Hieto    
Aila Orabi    
Airi Kinnunen    
Aki Tiihonen    
Aku Raappana    
Alpo Anisimaa    
Anders Ahlvik    
Anders Ostergard    
Anita Ruokamo    
Anja Kettunen    
Ann Holm    
Anna Haakana    
Anna Matts-fransen    
Anna Puolamaki    
Annakaisa Heikkonen    
Annaleena Makila    
Anna-liisa Juurinen    
Anna-liisa Tarvainen    
Anna-mari Ahonen    
Annamari Ruonakoski    
Anne Kangasniemi-kuikka    
Anne Ollila    
Anne Suominen    
Anne Traff    
Anne Ukkonen    
Annele Matintupa    
Anni Rimpilainen    
Anni Sinnemaki    
Annu Korhonen    
Antero Parkkonen    
Antti    
Antti    
Antti Eskelinen    
Antti Hakola    
Antti Heinila    
Antti Ikonen    
Antti Isokoski    
Antti Karki    
Antti Komulainen    
Antti Korte    
Antti Lehmusvaara    
Antti Maatta    
Antti Oravuo    
Antti Saartenoja    
Antti Sassali    
Antti Suvinen    
Antti Toivanen    
Antti Wikstrom    
Anu Helin    
Anu Karvonen    
Anu Muurimaki    
Anu Naatanen    
Anu Sepponen    
Anu Summanen    
Anu Tervonen    
Ari Alatossava    
Ari Hiltunen    
Ari Hooli    
Ari Kinnunen    
Ari Korkala    
Ari Laine    
Ari Matteinen    
Ari Mickos    
Ari Mononen    
Ari Niiranen    
Ari Nurkkala    
Ari Pakaslahti    
Ari Rasanen    
Ari Rinkinen    
Ari Siekkinen    
Ari Sopanen    
Ari Vandell    
Ari Varonen    
Ari-pekka Neuvonen    
Ari-pekka Saari    
Arto Alpia    
Arto Piiparinen    
Arto Sorri    
Asko Aro-heinila    
Asko Kinnunen    
Asko Saatsi    
Asta Tuominen    
Atso Vainio    
Atte Rantanen    
Aulis Kokko    
B Westerholm    
Bjorn Andler    
Bob Fors    
Camilla Rand    
Claes Kruger    
Dan Stenlund    
Daniel Wikman    
David Lindstrom    
Dina Solatie    
Dina Solatie    
Edd Grahn    
Edwin Tlam    
Eelis Rankka    
Eero Hemming    
Eero Hettula    
Eero Kauppinen    
Eero Vaatainen    
Eeva Kopposela    
Eeva-liisa Auvinen    
Eeva-liisa Repo    
Eeva-maija Koponen    
Eija Joro    
Eija Pitkanen    
Eija Yli-halkola    
Elina Andersson    
Elina Liinaharja    
Elina Nummela    
Emil Mantyla    
Erik Soderholm    
Erja Saarivaara    
Erkk    
Erkki Eerola    
Erkki Hokkanen    
Erkki Kaajaluoma    
Erkki Kuronen    
Erkki Martikainen    
Erkki Parkkinen    
Erkki Vahatorma    
Erno Heikkinen    
Esa Halme    
Esa Hyvarinen    
Esa Korhonen    
Esa Niemi    
Esa Ojala    
Esa Pellikainen    
Esa Perttula    
Esa Sirvio    
Esko Ahonen    
Esko Hamalainen    
Esko Lotvonen    
Esko Nenola    
Esko Poikela    
Essi Leino    
Eva Lodenius    
Fifreight Toimitusjohtaja    
Frank Hering    
Hanna Helaste    
Hanna Kailasto    
Hanna Korvenpaa    
Hanna Kunttu    
Hanna Lindholm    
Hanna Linna-varis    
Hanna Munter    
Hanna Paulomaki    
Hanna Perala    
Hanna Ylipiessa    
Hannele Hynninen    
Hannele Mikkanen    
Hannu Alarautalahti    
Hannu Asumalahti    
Hannu Hanninen    
Hannu Heikkinen    
Hannu Heikkinen    
Hannu Honkanen    
Hannu Jalava    
Hannu Kaipainen    
Hannu Mars    
Hannu Muhonen    
Hannu Nylander    
Hannu Onkila    
Hannu Penttila    
Hannu Riihimaki    
Hannu Tsupari    
Hannu Tylli    
Hans Ahola    
Harri Anttila    
Harri Helenius    
Harri Hirvonen    
Harri Holttinen    
Harri Hyppanen    
Harri Kailasalo    
Harri Kamppa    
Harri Kotimaki    
Harri Kukkula    
Harri Laasonen    
Harri Leskinen    
Harri Mustonen    
Harri Mykkanen    
Harri Nylund    
Harri Peltola    
Harri Pursiainen    
Harri Saarenpaa    
Harri Tanska    
Harri Tuomi    
Harri Vaarala    
Harri Virta    
Harri Virtanen    
Harri Vitikka    
Harri Yli-villamo    
Heidi Pyykkonen    
Heidi Saaristo-levin    
Heikki Halmetoja    
Heikki Lappalainen    
Heikki Lustig    
Heikki Pusa    
Heikki Saarento    
Heikki Saastamoinen    
Heikki Turtiainen    
Heini Peltonen    
Heino Heikkinen    
Helena Herttuainen    
Helena Reiman    
Helena Valiaho    
Heli Koukkula    
Helja Aarnikko    
Hemmo Takala    
Henna Wickstrom    
Henri Ahlqvist    
Henri Kaila    
Henri Leinonen    
Henri Nevakivi    
Henri Ruotsalainen    
Henrik Elo    
Henrik Helenius    
Henry Westlin    
Hr Raimoj    
Iiro Makinen    
Ilkka Harju    
Ilkka Iittilainen    
Ilkka Kantola    
Ilkka Kylavainio    
Ilkka Marttinen    
Ilpo Oivo    
Ilpo Tapaninen    
Info    
Info    
Ismo Holstila    
Ismo Makelainen    
Jaakko Mikkola    
Jaakko Pajula    
Jaakko Ylinampa    
Jaana Makiniemi    
Jaana Martikainen    
Jami Holtari    
Jami Holtari    
Jan Grondahl    
Jan Liimatainen    
Jani Ahokas    
Jani Huttula    
Jani Karjalainen    
Jani Nuijanmaa    
Jani Palomaki    
Janne Airaksinen    
Janne Jakola    
Janne Jokelainen    
Janne Kinnunen    
Janne Kojo    
Janne Laine    
Janne Lappalainen    
Janne Lausvaara    
Janne Lintila    
Janne Markkula    
Janne Skott    
Janne Virtanen    
Jan-ove Nyman    
Jari    
Jari Haapaniemi    
Jari Hentila    
Jari Immonen    
Jari Juntunen    
Jari Jussinmaki    
Jari Karsikko    
Jari Kauhanen    
Jari Kuusniemi    
Jari Kyllonen    
Jari Makitalo    
Jari Paasikivi    
Jari Pousi    
Jari Rantapelkonen    
Jari Teini    
Jari Tuononen    
Jari Ylitalo    
Jari-mansikka-aho    
Jarkko    
Jarkko Alen    
Jarkko Heinonen    
Jarkko Lehtinen    
Jarkko Luoma    
Jarkko Maattanen    
Jarkko Saarimaki    
Jarkko Virtanen    
Jarl Sundqvist    
Jarmo Haapanen    
Jarmo Kastell    
Jarmo Lilja    
Jarmo Muiniekka    
Jarmo Mursula    
Jarmo Paunu    
Jarmo Pienimaki    
Jarmo Pirhonen    
Jarmo Rauvola    
Jarmo Ronkainen    
Jarmo Salo    
Jarmo Vauhkonen    
Jarno Ilme    
Jarno Turunen    
Jenni Eskola    
Jenni Sabel    
Jenni Selanne    
Jennifer Gammals    
Jere Penttila    
Johanna Jarvinen    
Johanna Kankaanpaa    
Johanna Lamminen    
Johanna Lehtonen    
Johanna Luukkonen    
Johanna Makela    
Johanna Starck    
Johanna Stenholm    
Johanna Vilkuna    
Joni Hautojarvi    
Joni Lukkaroinen    
Jonna Juslin-uotila    
Joonas Hanninen    
Jorma Vierula    
Jouko Hayrynen    
Jouko Kakonen    
Jouni Bergroth    
Jouni Eho    
Jouni Hanninen    
Jouni Hautala    
Jouni Ingalsuo    
Jouni Koskela    
Jouni Laitinen    
Jouni Lind    
Jouni Mutanen    
Jouni Riihela    
Jouni Takala    
Jouni Vakeva    
Jpk    
Juha Hakala    
Juha Hakavuori    
Juha Hakkinen    
Juha Halonen    
Juha Herrala    
Juha Hjulgren    
Juha Hopeavuori    
Juha Korsi    
Juha Laurila    
Juha Majalahti    
Juha Maki    
Juha Myyrylainen    
Juha Nieminen    
Juha Piiroinen    
Juha Prittinen    
Juha Romppanen    
Juha Ruohola    
Juha Salonen    
Juha Sammallahti    
Juha Takamaa    
Juha Tapio    
Juha Tervala    
Juhani Aamurusko    
Juhani Carlson    
Juha-pekka Karihtala    
Juhapekka Ristola    
Juha-pekka Ristola    
Juho Hannukainen    
Juho Ikonen    
Juho Jarvenpaa    
Juho Nummela    
Jukka Etelavuori    
Jukka Halonen    
Jukka Hasu    
Jukka Holsa    
Jukka Laine    
Jukka Lehtinen    
Jukka Lindfors    
Jukka Majava    
Jukka Ollikainen    
Jukka Partinen    
Jukka Pentikainen    
Jukka Takala    
Jukka Tylli    
Jukka Vaahtoluoto    
Jukka-matti Laakso    
Jukka-pekka Kataja    
Jukka-pekka Klemetti    
Jussi Armanto    
Jussi Eerikainen    
Jussi Juhola    
Jussi Kailasto    
Jussi Lehtinen    
Jussi Ramet    
Jussi Ramet    
Jussi Ripatti    
Jussi Sipila    
Jussi Toikka    
Jutta-leea Ylonen    
Juuso Helander    
Jyri Hussa    
Jyrki Kaiponen    
Jyrki Kemppainen    
Jyrki Lappi    
Jyrki Pussinen    
Jyrki Roukala    
Jyrki Sivonen    
Jyrki Suorsa    
Jyrki Tomminen    
Jyrki Vilppola    
Kaarlo Heikkinen    
Kaarlo Hyvonen    
Kai Heinonen    
Kai Kultalahti    
Kai Roslakka    
Kai Wicklund    
Kaija Asukas    
Kaija Kinnunen    
Kaija Savolainen    
Kaisa Heino    
Kaisa Kinnunen    
Kaisa Kuukasjarvi    
Kaisa Leiwo    
Kaisa Schmidt-thome    
Kaivujakuljetus    
Kaj Suomela    
Kalle Auramaa    
Kalle Parkkari    
Kari Aikio    
Kari Halme    
Kari Jahnsson    
Kari Karjalainen    
Kari Keski-luopa    
Kari Kosonen    
Kari Kuuramaa    
Kari Onniselka    
Kari Pentti    
Kari Santikko    
Kari Setala    
Kari Siikaluoma    
Kari Tasala    
Kati Heikkinen    
Kati Kiiskila    
Katja Hautamaki    
Katja Siberg    
Katja Suhonen    
Katja Tiikasalo    
Keijo Kaistila    
Keijo Montonen    
Kennet Svanback    
Kim Venesjarvi    
Kimmo Haapanen    
Kimmo Haverinen    
Kimmo Jarva    
Kimmo Kainulainen    
Kimmo Kiuru    
Kimmo Kuukka    
Kimmo Mannisto    
Kimmo Naski    
Kimmo Thessler    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirsi Anttila    
Kirsi Karlamaa    
Kirsi Pimia    
Konekauha    
Krista Kumanto-kooni    
Kristian Jaaskelainen    
Kristiina Jarvenpaa    
Kuljetukset Haapalainen    
Kurt Enkvist    
Kyosti Ketola    
Kyosti Orre    
Lannenalitus    
Lasse Leppa    
Laura Harjunpaa    
Laura Kilpelainen    
Laura Langer    
Laura Leppanen    
Laura Vilkkonen    
Leena Gunnar    
Leena Loytynoja    
Leena Rossi    
Leena Sirkjarvi    
Leena Vestala    
Lennart Meyer    
Liisa Sallinen    
Liisa-maija Sainio    
Maanrakennus Suortti    
Maarika Kasonen    
Maarit Huovinen    
Maarit Tarvainen    
Maija Stenvall    
Malla Rannikko-laine    
Mari Honkonen    
Mari Kuparinen    
Mari Kuukasjarvi    
Mari Pohjola    
Mari Siivola    
Maria Hoikkala    
Maria Juurikka    
Maria Luoma-aho    
Marianna Harju    
Mariitta Vuorenpaa    
Marika Kirjavainen    
Marika Luoma    
Marika Nojd    
Marita Toikka    
Marja Heinimaki    
Marja Karvonen    
Marja-leena Inkinen-remes    
Marjo Kolehmainen    
Marjo Makipelto    
Marjo Paavola    
Marjo Wallenius    
Marju Satokangas    
Marjut Ahokas    
Markku Hakala    
Markku Hannonen    
Markku Heinonen    
Markku Henttinen    
Markku Hukkanen    
Markku Iivonen    
Markku Jarvela    
Markku Ketonen    
Markku Kivari    
Markku Maikkola    
Markku Makipere    
Markku Pesonen    
Marko Forsblom    
Marko Huttunen    
Marko Kelkka    
Marko Kilpelainen    
Marko Korhonen    
Marko Koskinen    
Marko Maenpaa    
Marko Mykkanen    
Marko Pakarinen    
Marko Suni    
Marko Tanttu    
Marko Ylajarvi    
Markus Erkkila    
Markus Harjula    
Markus Hirvonen    
Markus Holm    
Markus Lankinen    
Markus Lindroos    
Markus Loikala    
Markus Moisio    
Markus Sjolund    
Markus Vesterinen    
Markus Virtanen    
Martti Husu    
Martti Juntunen    
Matias Hilden    
Mats Lindfors    
Mats Nurmio    
Matti Hirvonen    
Matti Hyvonen    
Matti Kanerva    
Matti Koistinen    
Matti Konttinen    
Matti Makinen    
Matti Matinheikki    
Matti Mulari    
Matti Perala    
Matti Pitkaniitty    
Matti Raatikainen    
Matti Sulonen    
Matti Tunkkari    
Matti Tuononen    
Matti Tyhtila    
Matti Urmas    
Matti Vehvilainen    
Matti Viialainen    
Matti Vuojarvi    
Mauri Tenkula    
Mervi Jarkkala    
Mervi Leinonen    
Mervi Simoska    
Miia Marjanen    
Miika Hautala    
Mika Alastalo    
Mika Hatanpaa    
Mika Heinonen    
Mika Hirvi    
Mika Jarvinen    
Mika Jarvinen    
Mika Joki    
Mika Kilpelainen    
Mika Kuru    
Mika Makila    
Mika Malmivaara    
Mika Mannervesi    
Mika Peltonen    
Mika Perala    
Mika Periviita    
Mika Pynttari    
Mika Raula    
Mika Riipi    
Mika Salmijarvi    
Mika Simoska    
Mika Soininen    
Mika Suomalainen    
Mika Wiljanen    
Mikael Alaviitala    
Mikael Furu    
Mikael Maki    
Mikko Aho    
Mikko Eskola    
Mikko Haapala    
Mikko Kari    
Mikko Latvala    
Mikko Nurminen    
Mikko Ristimaki    
Mikko Saariaho    
Mikko Saarinen    
Mikko Saavola    
Mikko Seila    
Mikko Syri    
Mikko Tainio    
Mikko Tervo    
Mikko Vihanto    
Mikko Voutilainen    
Minna Immonen    
Minna Kainulainen    
Minna Laurio    
Minna Nore    
Minna Rautalin    
Mtalikka-ext    
Nicklas Ilebrand    
Niina Anttila    
Niina J Kinnunen    
Niina Kuuva    
Niklas Lahteenmaki    
Niko Kotiniemi    
Nina Mahonen    
Nina Raitanen    
Noora Maki-arvela    
Noora Maki-arvela    
Oiva Jansson    
Oktay Nuri    
Olavi Tyrsky    
Olli Airaksinen    
Olli Alho    
Olli Isotalo    
Olli Kiviniemi    
Olli Madekivi    
Olli Peuraniemi    
Olli Riikonen    
Olli Ruokonen    
Olli Veijola    
Olli-matti Airiola    
Olli-pekka Rantala    
Oscar    
Oskari Wuorio    
Outi Nietola    
Paavo Myllymaki    
Paavo Syrjo    
Paavo Vuori    
Paivi Hautaniemi    
Paivi Laitila    
Paivi Lundvall    
Paivi Nurminen    
Paivi Nuutinen    
Paivi Pekkanen    
Paivi Penttila    
Paivi Wood    
Panu Tuominen    
Pasi Ahola    
Pasi Halttunen    
Pasi Hovi    
Pasi Lehtinen    
Pasi Leimi    
Pasi Markkanen    
Pasi Mikkonen    
Pasi Niemi    
Pasi Nieminen    
Pasi Patrikainen    
Pasi Pitkanen    
Pasi Pulkkinen    
Pasi Rajala    
Pasi Viitasalo    
Patrick Hublin    
Patrik Hellman    
Paula Erkkila    
Paula Kettunen    
Paula Liukkonen    
Paula Qvick    
Pauli Harju    
Pauli Korkiakoski    
Pauli Sarpola    
Pauli Sarpola    
Pauliina Forsman    
Pekka Aaltonen    
Pekka Eloholma    
Pekka Hokkanen    
Pekka Hyvonen    
Pekka J Hakkinen    
Pekka Kostea    
Pekka Lyytikainen    
Pekka Mononen    
Pekka Oikarinen    
Pekka Pitkanen    
Pekka Puistosalo    
Pekka Puurunen    
Pekka Rajala    
Pentti Laukkanen    
Pentti Makinen    
Pentti Malinen    
Pentti Malinen    
Per Fjader    
Pertti Hallila    
Pertti Kinnunen    
Pertti Kontinen    
Pertti Severinkangas    
Peter Ulmanen    
Petra Ruotsalainen    
Petri Hyyrylainen    
Petri Jarvinen    
Petri Jylha    
Petri Katajisto    
Petri Knaapinen    
Petri Koivula    
Petri Kukkonen    
Petri Laitinen    
Petri Lampi    
Petri Lempiainen    
Petri Leskinen    
Petri Niemela    
Petri Nikupeteri    
Petri Niska    
Petri Pahkin    
Petri Pohjonen    
Petri Ronneikko    
Petri Suominen    
Petri Toivonen    
Petri Vainio    
Petri Vainio    
Petteri    
Petteri Etelapaa    
Petteri Nurmi    
Petteri Portaankorva    
Petteri Seppanen    
Pia Korteniemi    
Pia Metsola    
Pia Ramo    
Pia Ruotsala    
Pia Vuori    
Pirjo Siren    
Pirkka Hartikainen    
Pyry Takala    
Raija Niskanen    
Raimo Kauppila    
Raimo Pohjanen    
Rainer Kinisjarvi    
Rauli Lukkarila    
Rauno Patsi    
Rauno Posio    
Reetta Putkonen    
Reetta Salonen    
Reijo Kiiskila    
Reino Huusko    
Riikka Aaltonen    
Riikka Leskinen    
Riikka Pajuoja    
Riikka Pakkala    
Riikka Piispa    
Riikka Salli    
Riitta Bjorkenheim    
Riitta Kallstrom    
Rikhard Manninen    
Riku Hellgren    
Riku Ronnholm    
Riku Sand    
Risto I Hamalainen    
Risto Leppanen    
Risto Niva    
Risto Nylund    
Risto Poutiainen    
Roman Lubitch    
Rurik Ahlberg    
Ruusunlehti    
Ruut-maaria Rissanen    
Saara Punkka    
Sabina Lindstrom    
Sakari Kivimaki    
Sakari Somerpalo    
Saku Sopanen    
Salla Airaksinen    
Salla-mari Rintala    
Sam Vuorinen    
Sami Horttanainen    
Sami Hovi    
Sami Kahilakoski    
Sami Nummi    
Sami Puputti    
Sami Suikkanen    
Sami-antti Takamaa    
Sampo Hietanen    
Samuel Tuovinen    
Samuli Hakala    
Samuli Kokkoniemi    
Sanna Kauvosaari    
Sanna Lohko    
Sanna Schroderus    
Sanni Simonen    
Sari Hirvela    
Sari Makela    
Sari Makitalo    
Sari Turkkila    
Satu Aronen    
Satu Kantola    
Satu Lehtonen    
Satu Luiro    
Satu Pekkanen    
Satu Routama    
Satu Sikanen    
Saui Savisalo    
Sauli Hievanen    
Sauli Kuha    
Sauli Pahlman    
Seppo Allen    
Seppo Karjala    
Seppo Kykkanen    
Seppo Lampinen    
Seppo Niskanen    
Seppo Ruhanen    
Seppo Tervonen    
Sigge Forsman    
Silja Huhtiniemi    
Simo Kaksonen    
Simo Makinen    
Simo Pollanen    
Sini Puntanen    
Sirpa Koikkalainen    
Sitra    
Sixten    
Soile Purola    
Sonja Tynkkynen    
Stefan Fransman    
Susanna Kaitanen    
Susanna Niinivaara    
Suvi Jousmaki    
Suvi Lehtoranta    
Suvi Rihtniemi    
Suvi Vainio    
Taavi Heikkinen    
Taina Haapamaki    
Taina Kallus    
Taina Saarinen    
Taina Tormikoski    
Taneli Mero    
Tapani Mahonen    
Tapani Melaluoto    
Tapani Touru    
Tapio Heinonen    
Tapio Siikaluoma    
Tarja Korhonen    
Tarja Majuri    
Tarja Tolvanen-valkeapaa    
Tatu Viitasaari    
Tea Laitimo    
Teemu Nieminen    
Teijo Seppelin    
Teppo Leinonen    
Terhi Nissinen    
Terhi Penttila    
Tero Haarajarvi    
Tero Hemmila    
Tero Impola    
Tero Kosonen    
Tero Luomajarvi    
Tero Nissinen    
Tero Pyssysalo    
Tero Siitonen    
Tero Vauraste    
Tero Voldi    
Tervo    
Tiina Haapasalo    
Tiina Lamminmaki    
Tiina Moberg    
Tiina Pasuri    
Tiina Rinta-rahko    
Tiina Sanila-aikio    
Tiina Tuurnala    
Timi Veikkolainen    
Timo Halonen    
Timo Hatva    
Timo Heiskanen    
Timo Jarvinen    
Timo Kiviluoma    
Timo Koskinen    
Timo Koskinen    
Timo Lappi    
Timo Leppala    
Timo Liikanen    
Timo Lohi    
Timo Louhivaara    
Timo Maki    
Timo Makikyro    
Timo Myllyla    
Timo Nissinen    
Timo Nousiainen    
Timo Panula    
Timo Rahikainen    
Timo Rautajoki    
Timo Rautalahti    
Timo Regina    
Timo Rusanen    
Timo Saahko    
Timo Saari    
Timo V Korhonen    
Tmijasso    
Tomas Luoma    
Tomi    
Tomi Herronen    
Tomi Korte    
Tomi Seppa    
Tommi Huttunen    
Tommi Leikkari    
Tommi Muilu    
Tommi Pekkala    
Tommi Valimaki    
Toni Haapakoski    
Toni K Laine    
Toni Krankkala    
Toni Myyrylainen    
Topi Kivilehto    
Topi Simola    
Torsti Hokkanen    
Tuija Aliranta    
Tuija Viiankorpi    
Tuire Valkonen    
Tuomas    
Tuomo Lapp    
Tuomo Perala    
Tuomo Perala    
Tuomo Sallinen    
Tuomo Suvanto    
Tuovi Paivio    
Tutu Wegelius-lehtonen    
Tuukka Liukko    
Tuula Dahlman    
Tuula Untinen    
Tytti Viinikainen    
Ulla Nykanen    
Ulla Ojala    
Veijo Petrelius    
Veli Autio    
Veli Autio    
Veli-matti Hettula    
Veli-matti Pulli    
Veli-matti Qvintus    
Veli-pekka Pitkanen    
Vesa Blomqvist    
Vesa Huuskonen    
Vesa Kallio    
Vesa Lotjonen    
Vesa Riihimaki    
Vesa Verronen    
Vesakesaniemi    
Vesa-matti Eura    
Vilho Pasanen    
Ville Aho    
Ville Keranen    
Ville Kivela    
Ville Koramo    
Ville Partio    
Ville Vahala    
Vilma Kroger    
Visa Merikoski    
Vuokko Tieva-niittyvuopio    
Ylva Wahlstrom    
Yrjo Ojaniemi    
Yrjo Vainiala    
Yvonne Liljedahl-lund