Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Oikeusministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

Oikeusministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28583/2020

Vastausaika on päättynyt: 16.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi. 
Linkit
Liitteet:

Suoria valituksia koskeva HE-luonnos.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi - Luonnos 4.11.2021

Suoria valituksia koskeva HE-luonnos sv.pdf - Regeringens proposition till riksdagen om uppdatering av bestämmelserna om besvärsgång i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelser - Utkast 4.11.2021

Aikataulu
Oikeusministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös tahoilla, joilta lausuntoa ei nimenomaisesti pyydetä, on mahdollisuus antaa lausunto.
 
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään torstaina 16.12.2021 lausuntopalvelu.fi kautta. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei lähetetä erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Anna-Stiina Tarkka 30.11.2021 asti (puh. 029 515 0123, etunimi.sukunimi@gov.fi) ja lainsäädäntöneuvos Elina Nyholm 1.12.2021 alkaen (puh. 029 515 0807, etunimi.sukunimi@gov.fi). 
Jakelu:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Kuvaohjelmalautakunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuntaliitto    
Lääketeollisuus ry    
Lääkkeiden hintalautakunta    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Markkinaoikeus    
Metsäteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tasavallan presidentin kanslian virkamiesyhdistys ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö