Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - LAUSUNTOPYYNTÖ; ULKOMINISTERIÖN ASETUS ULKOASIAINHALLINNON MAKSUISTA ANNETUN ULKOMINISTERIÖN ASETUKSEN (377/2014) MUUTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ; ULKOMINISTERIÖN ASETUS ULKOASIAINHALLINNON MAKSUISTA ANNETUN ULKOMINISTERIÖN ASETUKSEN (377/2014) MUUTTAMISESTA

Lausuntopyynnön diaarinumero: UM017:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 12.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Viisumihakemusten käsittelyssä ja viisumimaksuissa noudatetaan yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annettua  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta  (EU) N:o 810/2009 ja sen muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta  (EU) 2019/1155, jäljempänä EU:n viisumisäännöstö[1]. EU:n viisumisäännöstö on suoraan sovellettavissa viisumimaksujen osalta eikä edellytä erillisiä kansallisia täytäntöönpanotoimia.  Viisumimaksut muuttuvat EU:n viisumisäännöstöön 20.6.2019 voimaan tulleiden muutosten johdosta ja niitä sovelletaan 2.2.2020 lukien. Ulkoministeriön maksuasetusta on tämän vuoksi päivitettävä.
 
[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1155, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (EU:n viisumisäännöstö) muuttamisesta.
 
Tausta
Viisumihakemusten käsittelyssä ja viisumimaksuissa noudatetaan yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annettua   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta  (EU) N:o 810/2009 ja sen muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta  (EU) 2019/1155.
 
Viisumimaksut muuttuvat EU:n viisumisäännöstöön 20.6.2019 voimaan tulleiden muutosten johdosta ja niitä sovelletaan 2.2.2020 lukien. Ulkoministeriön maksuasetusta on tämän vuoksi päivitettävä.
 
Viisumimaksuista säädetään EU:n viisumisäännöstön 16 artiklassa. EU:n viisumisäännöstön muutoksen (EU) 2019/1155 myötä viisumimaksu nousee ja vaihtelee ryhmittäin 2.2.2020 lukien. Pääsäännön mukaan viisumimaksu on aikuisilta 80 euroa ja 6 - 11 -vuotiailta 40 euroa, minkä lisäksi on olemassa muita maksuryhmiä. Mahdollisuus myöntää maksuttomia viisumeita säilyy.
 
Tavoitteet
Ulkoministeriön maksuasetus päivitetään EU-lainsäädännön muutosten vuoksi. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan 12.12.2019 mennessä
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan 12.12.2019 mennessä Lausuntopalvelu.fi –järjestelmään tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja KPA-40@formin.fi.
Lisätietoja asiasta antaa lakimies Minna-Kaisa Liukko, puh. 0295 351053 tai minna-kaisa.liukko@formin.fi.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko 
Jakelu:
Maahanmuuttovirasto    
sisäministeriö    
Suomi-Seura    
valtiovarainministeriö