Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32862/2022

Vastausaika on päättynyt: 24.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä. 
 
Tausta
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 24.2.2023 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan 24.2.2023 klo 16:15 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -järjestelmään. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/32862/2022.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo.stm@gov.fi, viite VN/32862/2022).

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, puh. 02951 63224, etunimi.sukunimi@gov.fi
Lääkintöneuvos Helena Vorma, puh. 02951 63388, etunimi.sukunimi@gov.fi

 
Jakelu:
A-klinikkasäätiö sr    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Irti Huumeista ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päihdeasiamies    
Päihdelääketieteen yhdistys ry    
Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT    
Päihdetyön Talentia ry    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Apteekkiyrittäjät ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen Psykiatriyhdistys - Psykiaterföreningen i Finland ry    
Suomen Sairaanhoitajat ry    
Tampereen yliopisto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopisto    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering