Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamiseksi

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3539/2023

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu valtioneuvoston luonnos vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.
Tausta
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset ”Technical Instructions For The Safe Transportation of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI)” ovat muuttuneet. ICAO-TI:n vuoden 2023-2024 versio tuli voimaan 1.1.2023.
Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettu asetus kumoutuisi uuden VAK-lain siirtymäsäännöksen mukaisesti kuuden kuukauden päästä lain voimaantulosta.
 
Tavoitteet
ICAO-TI:n voimassaoleva versio on huomioitu asetuksen 2 §:ssä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.3.2023 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta ja asetusluonnoksesta. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/3539/2023.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.
.
Valmistelijat

yksikön johtaja Saara Reinimäki (puh. 0295 342 087, etunimi.sukunimi@gov.fi)
neuvotteleva virkamies Mari Suominen (puh. 0295 342 306, etunimi.sukunimi@gov.fi)
 
Jakelu:
Airport College Oy    
Aviator Airport Services Finland Oy    
Cargo Safe Oy    
Dangerous Goods Management Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Ilmavoimien esikunta    
Jetflite Oy    
Kemianteollisuus ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Nordic Regional Airlines Oy    
Poliisihallitus    
Posti Oy    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Scanwings Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen lentäjäliitto ry    
Suomen turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Turvaprojektit Oy    
Swissport Finland Oy    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus ilmateitse, VAK, ICAO-TI