Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta - luonnos

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta - luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20217/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vaalilain muutos, jonka nojalla vaaleissa toimitettaisiin laitosäänestys Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä. Laitosäänestyksessä voisivat äänestää näissä varuskunnissa ja yksiköissä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat äänioikeutetut. Esityksen tavoitteena on turvata varusmiesten äänestysmahdollisuuksien tosiasiallinen toteutuminen.

Toiseksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatettaisiin vastaamaan kahta kuntajaon muutosta, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2017 alusta. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan kiellettäväksi vaaliasiamiesten toimiminen kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä aluevaaleissa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 11.10.2021. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle siten, että se ehdittäisiin käsitellä eduskunnassa ennen tammikuussa 2022 järjestettäviä aluevaaleja. Asian kiireisen luonteen vuoksi lausuntoaika on tavanomaista lyhyempi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Aiheesta kiinnostuneita pyydetään antamaan lausuntonsa vastaamalla lausuntopalvelu fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Laura Nurminen
etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Allianssi ry    
Avoin Puolue r.p., Öppna Partiet r.p.    
Demo Finland    
Eläinoikeuspuolue r.p., Djurrättspartiet r.p.    
Feministinen puolue r.p., Feministiska partiet r.p.    
Hamina    
Hattula    
Helsinki    
Imatra    
Inari    
Jyväskylä    
Kajaani    
Kankaanpää    
Kansalaispuolue r.p., Medborgarpartiet r.p.    
Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p.    
Kirkkonummi    
Kontiolahti    
Kouvola    
Kristallipuolue r.p., Kristall Parti r.p.    
Kuntaliitto    
Lappeenranta    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p., Liberalpartiet - Frihet att välja r.p.    
Liike Nyt r.p., Rörelse.nu r.p.    
Mikkeli    
Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.    
Piraattipuolue r.p., Piratpartiet r.p.    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Raasepori    
Rajavartiolaitos    
Riihimäki    
Rovaniemi    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Sininen tulevaisuus r.p., Blå framtid r.p.    
Siviilipalveluskeskus    
Sodankylä    
Suomen Kansa Ensin r.p., Finska Folket Först r.p.    
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue r.p. - Finlands Kommunistiska Parti r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Säkylä    
Tasapainon puolesta - IPU - För jämvikt r.p.    
Turku    
Valta kuuluu kansalle r.p.    
Varusmiesliitto    
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p.    
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi Ruona lihttu r.b.