Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15021/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:ää niin, että siinä tarkennettaisiin Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää.
Tausta
Vuonna 2017 Yleisradio Oy:n rahoituksesta tehtiin valtiontukikantelu, jossa pyydettiin Euroopan komissiota ratkaisemaan, saako julkisia varoja käyttää sellaisten tekstimuotoisten journalististen verkkosisältöjen tuottamiseen, jotka eivät liity julkisen palvelun yleisradio-ohjelmistoihin. Komissio on käsitellyt kantelua epävirallisella tasolla.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on tarkentaa Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä lain 7 §:ssä ja mahdollistaa se, että Yleisradio voi jatkossakin tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. Ehdotetut säännökset perusteluineen rajoittaisivat Yleisradion mahdollisuutta tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää. Esityksen tavoitteena muuttaa sääntelyä niin, että se olisi EU:n valtiontukisääntelyn mukainen.
Liitteet:

HE_luonnos_YLE 7§.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi Yleisradiosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Utkast Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab.docx - Utkast Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

Utkast till regeringsproposition till riksdagen.docx - Begäran om utlåtande

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet, Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 
Valmistelijat
viestintäneuvos Kreetta Simola, +358 295 342 609
viestintäneuvos Emil Asp, +358 40 509 9757
Jakelu:
Aikakausilehtien liitto    
A-lehdet    
Aller    
Allianssi    
Alma Media    
Alueviesti    
ASML    
Audiovisual Producers Finland    
Audiovisual Producers Finland    
Av-arkki    
AVEK    
Brilliance Communications Oy    
Brilliance Communications Oy    
Business Finland    
Digiloi Oy    
Digita    
Digital Forum    
Discovery    
Discovery Networks Finland Oy    
DNA    
EK    
Electronic Frontier Finland ry    
Elisa    
Eurosport    
FIAM    
Ficom    
Ficom    
Finnet    
Finnpanel    
Fox International Channels Oy    
Fox networks group Oy    
Google    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto/kuvaohjelmalautakunta    
Hämeen Sanomat    
IAB Finland    
Journalistiliitto    
Julkisen sanan neuvosto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaleva    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Keskisuomalainen Oyj    
Keskisuomalainen Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kopiosto    
KSF Media    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna ry    
Kuntaliitto    
Kuuloliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Kuurojen liitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Loimaan lehti    
Loviisan Sanomat    
Länsi-Savo    
Maaseudun tulevaisuus    
Mainostajien Liitto    
Mainostajien Liitto    
Markkinointiviestinnän Toimistojen liitto MTL    
Mediakasvatusseura ry    
Medialiitto    
Medialiitto    
Mediapooli    
Mediatakojat    
Metka ry    
MTV    
MTV Uutiset/Mediahub    
Mustread    
Nokia    
Näkövammaisten liitto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
OKM    
Opetushallitus    
Otavamedia    
Paikallislehtien päätoimittajayhdistys    
Palta    
Pirkanmaan Lehtitalo    
Posti Group    
Procom    
Päätoimittajien yhdistys    
Radio- ja telvisiotoimittajien liitto    
Radiomedia    
Rapport    
Salon Seudun Sanomat    
Sanoma Oyj    
Sanomalehtien liitto    
SBS Discovery Television Oy    
SES    
SM    
Suomen Kylät ry    
Suomen Paikallismediat OY    
Suomen tietotoimisto    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Telia    
Telia    
Telia    
Teosto    
Troot network    
Turun Sanomat    
Turun yliopisto    
Tutkivan journalismin yhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Viesti ry    
Viestilehdet    
VNK    
YLE    
Ylen ohjelmatyöntekijät ry.    
Asiasanat

valtiontuki

media

sanomalehdistö

audiovisuaaliset mediapalvelut

yleisradio