Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotukset Kalajoen, Pyhäjoen ja Iijoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022-2027

Ehdotukset Kalajoen, Pyhäjoen ja Iijoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: POPELY/2249/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Viite: Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää teiltä lausuntoa seuraavista asiakirjoista:
  • Ehdotus Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027
  • Ehdotus Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027
  • Ehdotus Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027
  • Hallintasuunnitelmien osana esitettävät ympäristöselostukset
Ehdotukset Kalajoen, Pyhäjoen ja Iijoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmiksi ja ympäristöselostuksiksi ovat nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja suunnitelmaa koskevien alueiden kuntien verkkosivuilla sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikoissa.
Tausta
Kalajoen, Pyhäjoen ja Iijoen vesistöalueet ovat valtakunnallisesti merkittäviä tulvariskialueita. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Pohjois-Pohjanmaan:n Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päivittänyt näille alueille aiemmin laaditut tulvariskien hallintasuunnitelmat. Päivitetyissä ehdotuksisa vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmiksi käsitellään mm. tulvariskialueelle nimetyn yhteistyöelimen eli vesistöalueiden tulvaryhmien asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
 
 
Linkit

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin - Kuulemisaineisto ja siihen liittyvä tausta-aineisto: Tulvariskien hallinta > Kalajoki/Pyhäjoki/Iijoki

https://arcg.is/1rfrur - Ehdotus Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitemaksi

https://arcg.is/1vHnrW - Ehdotus Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

https://arcg.is/1KvPnb0 - Ehdotus Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Aikataulu
Kuulemisen aikataulu on 2.11.2020.-14.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille

Nähtävillä olevat asiakirjat

Kalajoen, Pyhäjoen ja Iijoen vesistöalueita koskeva ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja sen tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 2.11.2020 – 31.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  ja toimialueen kuntien verkkosivuilla sekä tarvittaessa ELY-keskuksessa .

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävään ympäristöselostukseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä.
 
Mielipiteet voi antaa ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi) tai www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Mielipiteen voi myös toimittaa kirjallisesti Pohjois-Pohjanmaan:n ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 86 90101 Oulu
 
Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden etusijajärjestys, toteutettavuus sekä vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi.

Palautetta toivotaan tulvariskien hallintasuunnitelman sisällön lisäksi myös uudistuneesta esitystavasta. Päivitetty tulvariskien hallintasuunnitelma on toteutettu selainpohjaisena sovelluksena, jossa lukija voi mm. visualisoida tulvariskien hallinnan tavoitteita tulvakartoituksen päällä. Kaikenlainen palaute palvelun käytettävyydestä, toimivuudesta ja selkeydestä on erittäin tervetullutta.

Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.
 
Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja lisäksi 1.2.2021 alkaen merenhoidon suunnitelmasta. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta ja niiden kuulemisesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.


 
Valmistelijat
Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen (0503511927)
sähköposti: etunimi.sukunimi at ely-keskus.fi
 
Jakelu:
Alavieskan kunta    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Iin kunta    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kalajoen kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kärsämäen kunta    
Merijärven kunta    
Nivalan kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pudasjärven kaupunki    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Ranuan kunta    
Reisjärven kunta    
Sievin kunta    
Taivalkosken kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Asiasanat

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta

tulvariskialue

tulvasuojelu