Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman toinen versio

Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman toinen versio

Lausuntopyynnön diaarinumero: 000.000.001

Vastausaika on päättynyt: 15.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Keski-Suomen tulevan maakunnan asiakaslähtöisten palveluiden toinen suunnitelmaversio julkaistiin 9.4.2018 yhteiseen ideointiin. Suunnitelma kuvaa alustavasti sitä, miten Keski-Suomen asukkaat, yritykset tai vaikkapa maatilat saavat tulevaisuudessa tarvitsemiaan palveluita. Suunnitelma on laadittu nykyisten lakiluonnosten pohjalta.

Julkaistu luonnos on edelleen keskeneräinen, mutta se halutaan laittaa rohkeasti yhteiseen ideointiin maakunnan asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuuteen. Palautetta toivotaan kaikilta aiheesta kiinnostuneilta. Päättäjiä, yrittäjiä ja järjestöjä haastetaan myös kertomaan ajatuksistaan. Myös vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja kannustetaan kertomaan huomioistaan omista näkökulmistaan.

Suunnitelmaa on tarkennettu tammi-helmikuussa saadun palautteen pohjalta. Saatua aineistoa on käyty läpi lukuisissa asiantuntijatyöryhmissä, jotka ovat tarkentaneet suunnitelman työstöä huomioiden ja palautteen pohjalta. Kaikkia huomioita suunnittelussa ei ole voitu hyödyntää ja osa on siirretty vielä odottamaan palvelutuotannon tarkempaa organisointia. Suunnitelma on edelleen hyvin keskeneräinen, mutta sen työstämistä halutaan jatkaa laajana yhteistyönä. Joten kerro uusia huomioitasi, niin jatketaan yhteiskehittämistä Keski-Suomen asukkaiden parhaaksi!

Aiemman kierroksen palaute kulkee nyt kerättävän aineiston rinnalla tiiviisti mukana jatkotyöstössä. Palautetta käsitellään kokonaisuutena ja siihen palataan suunnittelun siirtyessä yhä tarkemmalle tasolle.

Suunnitelmasta voi kertoa huomioitaan otakantaa.fi -palvelussa tai tämän lausuntopalvelun kautta. Otakantaa-keskustelussa palautetta voi antaa anonyymisti. Lausunnon antaminen tässä palvelussa edellyttää kirjautumista.
Tausta

Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmaan on koottu mukaan kaikki maakuntaan siirtyvät palvelut alueellisesta tienpidosta vesi- ja kalatalouteen, kasvupalveluihin ja edelleen pelastuslaitoksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laajoihin kokonaisuuksiin. Suunnitelmassa pohditaan palveluiden rinnalla valvontatehtäviä tai esimerkiksi erilaisten maakunnan vastuulle siirtyvien avustusten tai rahoitusten myöntämistä.

Järjestämissuunnitelman pääpaino on asiakaslähtöisyydessä eli siinä, miten palveluita pitäisi järjestää asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevassa Keski-Suomen maakunnassa.

Saatujen ideoiden ja kommenttien pohjalta suunnitelman työstäminen jatkuu erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä. Suunnitelman hyväksyy lopulta uusi vaaleilla valittava maakuntavaltuusto keväällä 2019.

Suunnitelma on luettavissa osoitteessa http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/

Tavoitteet
Suunnitelma auttaa hahmottamaan tulevan maakunnan tehtävien laajuutta ja monipuolisuutta. Samalla se ottaa alustavasti kantaa siihen, miten asukkaat saavat tulevaisuudessa palveluitaan. Myös palveluverkon periaatteet on kirjattu suunnitelmaan.

Koska suunnitelmalla tähdätään asiakaslähtöisten palveluketjujen ja -mallien suunnitteluun, yhteisideoinnilla halutaan palautetta erityisesti siitä, miten tulevaisuuden palvelut pitäisi eri asiakasryhmille varmistaa. Tavoitteena on saada rohkeita ideoita uuden ajattelun tueksi!
Aikataulu
Palautetta kerätään ajalla 9.4.2018-15.5.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon saa jättää vapaamuotoisena tai vastaamalla alla oleviin kysymyksiin:
1. Suunnitelmassa on tarkennettu edellisen lausuntokierroksen pohjalta lukuisia palveluita. (Esimerkkinä kasvupalvelut ja useat sosiaali- ja terveyspalvelut). Onko täydennykset riittyviä, puuttuuko jotain? (Huomaattehan, että annetussa palautteessa oli runsaasti huomioita, jotka koskevat palveluiden tuottamista. Ne huomioidaan palvelutuotannon suunnittelussa. (Esimerkiksi palveluiden fyysinen sijoittuminen, henkilöstömäärät, osaamisvaateet jne.))

2. Palveluiden suunnittelu. Suunnitelmassa kuvataan alustavasti keskisuomalaisten asukkaiden palveluiden järjestämistä tulevassa maakunnassa. Suunnitelmat tarkentuvat hoito- ja palveluketjuissa. Huomaatko jotain puuttuvan tai pitäisikö jotain tarkentaa? (Huomaathan, että suunnitelma tarkentuu palvelu- ja hoitoketjuissa, joita julkaistaan sitä mukaa kun ensimmäiset versiot valmistuvat. Voit käydä kurkistamassa tilannetta www-sivuillamme http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/. Tarkennuksia suunnitelmaan tehdään edelleen saatujen huomioiden pohjalta.)

3. Vapaamuotoisia huomioita ja ideoita suunnitteluun?
 
Valmistelijat

Sisältö: Keski-Suomi 2020 -projektin järjestämistehtävien vastuuvalmistelija Mikael Palola, mikael.palola@keskisuomi.fi

Tekniset asiat: osallisuuden ja viestinnän vastuullinen Emmi Hyvönen, emmi.hyvonen@keskisuomi.fi

Jakelu:
Emmi    
Asiasanat

maakunta, sote, aluehallinto, järjestäminen, järjestämissuunnitelma, Keski-Suomi