Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Laboratorioalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Laboratorioalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-235-2022

Vastausaika on päättynyt: 11.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne laboratorioalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
 
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
 
Laboratorioalan perustutkinnon perusteet on päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän osaamisvaatimuksia. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2023.
 
Laboratorioalan perustutkinnon perusteet uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Perusteissa otetaan käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon perusteissa vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja tutkinnon valinnaisuutta sekä työelämän perustaitoja.
 
Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat;
huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen, uudistuvat ja otetaan käyttöön myös 1.8.2022 alkaen. Edellä mainitut tutkinnon osat ovat olleet erikseen lausunnolla, joten tämä lausuntopyyntö ei koske niitä.
 
Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat 1.8.2022. Ne ovat olleet erillisellä lausuntokierroksella keväällä 2021, joten tämä lausuntopyyntö ei koske myöskään yhteisiä tutkinnon osia.

Tutkinnon perusteiden uudistamiseen on kutsuttu vuoden 2021 aikana laajasti asiantuntijoita koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajista. Keväällä 2021 tehtiin myös laaja kysely laboratorioalan perustutkinnon perusteiden uudistustarpeista. Laboratorion perustutkinnon perusteet on laadittu muodostetussa työryhmässä ja avoimissa työpajoissa. Lisäksi koko ajan on ollut käytössä HowSpace-työtila, jossa on voinut kommentoida tutkinnon rakennetta ja tutkinnon osien sisältöluonnoksia. Työskentelynsä aikana tutkinnon perusteita laatinut työryhmä on kuullut myös muita laboratorioalan asiantuntijoita.
 
Perusteprojekti käynnistyi 14.2.2021 avoimella kokouksella, jossa käytiin läpi kyselyn tuloksia ja keskusteltiin laboratorioalan osaamistarpeista. Kaikille avoimia työpajoja järjestettiin vuoden 2021 aikana kolme.
 

 
Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.2.2022.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista: 
 
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä 
  • tutkinnon muodostumisesta 
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat). 
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön. 

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. 
Valmistelijat
Laboratorioalan perustutkinnon perusteita on ollut laatimassa työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet:

lehtori Lenita Lagerbom, Winnova
opettaja Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti
erityisasiantuntija Sari Stalder, Opetushallitus. 

Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Sari Stalder Opetushallituksesta, sari.stalder@oph.fi ja lehtori Lenita Lagerbom Winnovasta, lenita.lagerbom@winnova.fi.
 
 
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Laboratorioalan liitto    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

tutkintojen perusteet

laboratorioalan perustutkinto