Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10683/2019

Vastausaika on päättynyt: 20.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. 
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia valtion eläkerahastosta. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

 
Tavoitteet
Esiityksen  pääasiallisena tarkoituksena on muuttaa laissa määrättyä varojen siirtoa valtiion eläkerhastosta valtion talousarvioon, jotta rahasto voisi toteuttaa tehokkaasti tehtäväänsä tasata valtio eläkemenoa ja jotta rahasto voisi harjoittaa sijoitustoimintaansa pitkän aikavälin näkökohtiin perustuen. 

 
Liitteet:

Luonnos Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi suomeksi

VER HE pääasiallinen sisältö ja pykälät SV.pdf - Hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö ja lakiehdotus ruotsiksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 20.10.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Finanssineuvos Arto Eno, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 072
 
Jakelu:
Keva    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Valtion eläkerahasto