Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdot

Pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdot

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 16/41/2016

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdoista.
Liitteet:
Aikataulu
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistiosta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.3.2017.

Hankkeen jatkovalmistelun organisoinnista ja tarkemmasta aikataulusta päätetään lausuntokierroksen jälkeen keväällä 2017.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, puh. 02951 50554, lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 02951 50266, sekä lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  
Jakelu:
4finance Oy    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
DFC Nordic Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroloan Consumer Finance Oyj    
Ferratum Finland Oy    
Finanssialan Keskusliitto ry    
Finanssivalvonta    
Fixura    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Kainuun käräjäoikeus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies    
korkein oikeus (varataan tilaisuus)    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
kuluttajariitalautakunta    
Lapin yliopisto / Professori Tuula Linna    
Luottomiehet – Kreditmännen ry    
Markkinaoikeus    
OP Ryhmä    
OPR-Vakuus Oy    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto    
Santander Consumer Finance Oy    
sosiaali- ja terveysministeriö    
S-Pankki Oy    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kaupan Liitto ry    
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuu-Säätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hovioikeus    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnanvoudinvirasto    
valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Velkaneuvonta ry    
Vertaislaina Oy    
Asiasanat

kuluttajansuoja, pikaluotto

summaariset asiat