Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Asetusluonnos vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilyttämisestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Asetusluonnos vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilyttämisestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1255/2020

Vastausaika on päättynyt: 6.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne otsikossa mainittuihin muutosasetusluonnoksiin.
Tausta
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt päätöslauselman MSC.442(99), jolla muutettiin ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) luvun VII osan A IMDG-säännöstön (International Maritime Dangerous Goods) määräyksiä.
Tavoitteet
Ehdotettujen muutosten myötä voimaansaatetun päätöslauselman MSC.442(99) muutokset olisi ajantasaistettu otsikossa mainituissa asetuksissa. Muutettavat kohdat liittyvät IMDG-säännöstön muutossarjanumeron päivittämiseen.
 
Muutokset kohdistuvat tiettyihin rajattuihin vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviin ryhmiin. Ehdotetuilla muutoksilla ei katsota olevan merkittäviä hallinnollisia, valtiontaloudellisia tai muita kustannusvaikutuksia. Muutokset parantavat turvallisuutta, sujuvoittavat kuljetuksia ja yhtenäistävät eri vaarallisten aineiden kuljetusmuotoja koskevaa sääntelyä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan 6.3.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (VN/1255/2020). Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä, Hankeikkunassa sekä liikenne- ja viestintäministeriön www-sivulla.

Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa asetusluonnoksista.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat

Merita Erkkilä (merita.erkkila(at)lvm.fi, p. +358 295 34 2136) ja
Mari Suominen (mari.suominen@lvm.fi, p. +358 295 34 2306).
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
ABB    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aker Arctic Technology Inc    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Baltic Sea Action Group    
Baltic Sea Action Group    
Cargotec    
Centrum Balticum    
Centrum Balticum    
Dimecc    
Dimecc    
Dimecc    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
FinFerries    
Finnish Maritime Cluster    
Finnlines    
Finnlines    
Finnlink/Finnlines    
Finnpilot Pilotage Oy    
Hacklin Ltd    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Ilmatieteen laitos    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Konecranes    
Langh    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriliitto    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Merimiespalvelutoimisto    
Metsäteollisuus ry    
NAPA    
NAPA    
NAPA    
Neste    
Norsepower    
Norsepower    
Opetushallitus    
Poliisihallitus    
Posti Oy    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Satamaliitto ry    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
SM/Rajavartio-osasto    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto, Helsingin Satama Oy    
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
SYKE    
Säteilyturvakeskus    
TallinkSilja    
Tekes (Arktiset meret -hanke)    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Transfennica    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto, MKK    
Turun yliopisto, MKK    
Turun yliopisto, MKK    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
WEGA    
WEGA    
Veka-Line Oy    
Wetech    
VG Shipping    
Vikingline    
VM    
VNK    
VNK    
VNK    
VTT    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
Wärstilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Väylä    
Väylä    
Väylävirasto    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus

VAK

vaarallisten aineiden kuljetus kappaletavarana aluksessa

meriliikenne

TFÄ

transport av farliga ämnen

styckegods på fartyg