Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laieksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta, luonnos muistioksi lääketaksasta annetun asetuksen muuttamisesta ja arviomuistio itsehoitolääkkeiden saatavuudesta ja saatavuuden parantamisesta eri malleilla

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laieksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta, luonnos muistioksi lääketaksasta annetun asetuksen muuttamisesta ja arviomuistio itsehoitolääkkeiden saatavuudesta ja saatavuuden parantamisesta eri malleilla

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM082:00/2018, STM/3925/2018

Vastausaika on päättynyt: 21.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta, luonnoksesta muistioksi lääketaksa-asetuksen muutoksesta ja arviomuistiosta itsehoitolääkkeiden saatavuudesta ja  saatavuuden parantamisesta eri malleilla. Ehdotetuilla muutoksilla ja mallien arvioinnilla toteutetaan hallituksen apteekkityöryhmän keväällä 2017 julkaistuja linjauksia. Osa linjauksista toteutetaan eduskunnalle heinäkuussa 2018 annetussa lääkelain muutosesityksessä (HE 99/2018 vp).
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 28.9.-21.10.

Ehdotuksia koskien järjestetään kuulemistilaisuus sosiaali- ja terveysministeriössä (Meritullinkatu 8) 5.10. Ilmoittautuminen tästä linkistä 3.10. mennessä.

Kirjalliset lausunnot pyydetään jättämään 21.10 mennessä. Lausunnot ovat julkisia. Vain määräaikana annetut lausunnot otetaan huomioon.
Valmistelijat
asiantuntija Petra Ruuska, p. 02951 63587
erityisasiantuntija Heidi Tahvanainen, p. 0295 163540
erityisasiantuntija Merituuli Mähkä, p. 02951 63575
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan shp    
Etelä-Pohjanmaan shp    
Etelä-Savon shp    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Farenta Oy    
Fimea    
Healthtec Finland    
Helsingin ja Uudenmaan shp    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Itä-Savon shp    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky    
Kanta-Hämeen shp    
Kaupan liitto ry    
KELA    
Keski-Pohjanmaan shp    
Keski-Suomen shp    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson shp    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin shp    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan shp    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääketeollisuus    
Lääkäripalveluyritykset    
MARA ry    
Oikeusministeriö    
Orion Oyj    
Pirkanmaan shp    
Pohjois-Karjalan shp    
Pohjois-Pohjanmaan shp    
Pohjois-Savon shp    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Potilasliitto    
Päijät-Hämeen shp    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rinnakkaislääketeollisuus    
Sailab    
Satakunnan shp    
SosTe    
STM/HILA    
STM/OHO    
STM/SVO    
Suomen Apteekkariliitto    
Suomen Apteekkiyrittäjät ry    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen lääkerinnakkaistuojien yhdistys    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Proviisoriyhdistys    
Tehy    
TEM    
THL    
Vaasan shp    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen shp    
Verohallinto    
Åbo Akademi