Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Asetusluonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksujen suuruudesta

Asetusluonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksujen suuruudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1867/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 31.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Asetuksella joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta määritettäisiin tarkastusmaksun voimassaoloalueet ja tarkastusmaksun suuruus kyseisillä alueilla. Asetus vastaisi sisällöltään nykyisin voimassa olevaa joukkoliikenteen suuruudesta annettua liikenne- ja viestintäministeriön asetusta (1027/2006) sillä muutoksella, että tarkastusmaksun suuruuden voimassaolo laajennettaisiin koskemaan myös Jyväskylän kaupungin järjestämää joukkoliikennettä. Jyväskylän kaupunki on hakenut oikeutta tarkastusmaksujen perimiseen ja LVM on myöntänyt oikeuden 8.10.2018.

Tavoitteet
Tavoitteena on saattaa asetus vastaamaan tarkastusmaksutoiminnan nykytilaa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.10.2018 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnot voi toimittaa myös suoraan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (
kirjaamo@lvm.fi) ja Joel Karjalaiselle (joel.karjalainen@lvm.fi).
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja:
Ylitarkastaja Joel Karjalainen, p. 050 431 7428, joel.karjalainen@lvm.fi
Jakelu:
Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä    
Jyväskylän kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Oikeusministeriö    
Sisäministeriö    
Tampereen kaupunki    
Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto