Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (taksisääntelyn korjaus)

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (taksisääntelyn korjaus)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1631/2020-LVM-117

Vastausaika on päättynyt: 9.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriössä käynnistettiin kesällä 2019 yhteistyössä viranomaisten kanssa taksisääntelyn toimivuuden laaja arviointityö. Arviointityön pohjalta on laadittu nyt lausuttavana oleva luonnos hallituksen esitykseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia, ajoneuvolakia ja tieliikennelakia.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää erityisesti jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat. Lausunnot ovat julkisia.

Tausta

Liikenteen palveluista annettu laki, joka tuli voimaan vaiheittain vuoden 2018 ja 2019 aikana, kokosi yhteen valtaosan liikennemarkkinoita koskevasta lainsäädännöstä. Siihen yhdistettiin merkittävä osa tieliikenteen henkilö- ja tavaraliikennettä koskevista säännöksistä. Samalla kevennettiin sääntelyä taksiliikenteessä. Lakiuudistuksen pääosa, mukaan lukien taksisääntely, tuli voimaan 1.7.2018.

Käynnissä oleva lainsäädäntöhanke liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman (10.12.2019) liikennejärjestelmän kehittämisen strategiseen tavoitteeseen. Hallituksen ohjelman mukaan taksiliikenteen osalta tehdään havaittuihin epäkohtiin liittyvät tarvittavat korjaukset ottaen huomioon erityisesti toiminnan turvallisuus ja harmaan talouden torjunta ja etsien ratkaisuja muuttuneessa tilanteessa esimerkiksi hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja taksien saatavuuteen.

Taksisääntelyn nykytilaa on arvioitu valmistelun aikana yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Sidosryhmien näkemyksiä on kartoitettu lainsäädäntöhankkeen esivalmistelun aikana laaditun arviomuistion lausuntokierroksella ja kuulemistilaisuudessa sekä erillisissä sidosryhmätapaamisissa.

Tavoitteet
Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa palvelujen laatua ja erityisryhmien turvallisuuden kokemusta taksipalveluissa, tukea viranomaisvalvontaa ja harmaan talouden torjuntaa, lisätä hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia arvioida taksimatkan hintaa, parantaa viranomaisten mahdollisuuksia muodostaa luotettava kuva taksipalvelujen hinnoista ja saatavuudesta sekä täsmentää kansallista taksamittarisääntelyä EU-sääntelyyn liittyvän tulkintaepävarmuuden poistamiseksi.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM025:00/2019 - Lisätietoa säädöshankkeen etenemisestä löytyy valtioneuvoston Hankeikkuna-sivuilta. Hankeikkunaan viedään ruotsinkielinen käännös hallituksen esitysluonnoksen pääasiallisesta sisällöstä ja lakiehdotuksista rinnakkaisteksteineen, kun käännös on valmistunut.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 9.7.2020.
 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n -sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnon voi jättää myös vastaamalla pelkästään lausuntopalvelu.fi- sivuston kyselyosiossa esitettyihin teemakohtaisiin kysymyksiin tai osaan niistä.

Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/1631/2020-LVM-117.

Valmistelijat

Yksikön johtaja, hallitusneuvos Elina Thorström p. +358 295 342 393
Hallitusneuvos Hanna Laurila p. +358 295 342 025


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvm.fi

 

Jakelu:
020202 Palvelut Oy    
020202 Palvelut Oy    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
AKT ry    
ALT ry    
AMIK Oy    
Autoalan keskusliitto    
AVI, Ahvenanmaa    
AVI, Etelä-Suomi    
AVI, Itä-Suomi    
AVI, Lappi    
AVI, Lounais-Suomi    
AVI, Länsi- ja Sisä-Suomi    
AVI, Pohjois-Suomi    
Business Finland    
BusPay Oy    
Cabonline    
Cabonline    
DNA    
Eckerö Line Oy Ab    
EK    
Ekorent    
ELISA    
ELY, Etelä-Pohjanmaa    
ELY, Etelä-Savo    
ELY, Häme    
ELY, Kaakkois-Suomi    
ELY, Kainuu    
ELY, Keski-Suomi    
ELY, Lappi    
ELY, Pirkanmaa    
ELY, Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Karjala    
ELY, Pohjois-Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Savo    
ELY, Satakunta    
ELY, Uusimaa    
ELY, Varsinais-Suomi    
Epic Autokoulu Oy, Epic Academy - ammattikuljettajien koulutus    
Espoo    
Espoo    
Espoon kaupunki / Logistiikka    
Etelä-Savon Taksi Oy    
Etla    
Etla    
Ewooks    
Ficom    
Finavia    
Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema    
Finnair Oyj    
Föli    
Hanken    
Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto    
Helsingin Satama    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin seutu    
Helsingin Taksiautoilijat ry    
Helsingin taksipalvelu    
Helsingin-Uudenmaan taksit Oy    
Helsinki    
Helsinki    
Hesingin seudun kauppakamari    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeenlinna    
Hämeenlinna    
Hämeenlinna    
Ilmatieteen laitos    
Invalidiliitto    
Invalidiliitto    
ITS Finland    
J & L Helpcare Öppet Bolag/ Taksi onnela    
Joensuu    
Joensuu    
Joensuun Taksi Oy    
Jyväskylä    
Jyväskylä    
Jyväskylän Aluetaksi Oy    
Järvi-Suomen Matkailu Oy    
Kainuun Taksivälitys Oy    
Kajon    
Kajon    
Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy    
Kela    
Kela    
Kela    
Keskipohjalaiset Kylät ry    
Keski-Suomen Aluetaksi Oy    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Keskustaksi Oy    
KKV    
KKV    
KKV    
KKV    
Korsisaari-yhtiöt    
Kotka    
Kotka    
Kouvola    
Kouvola    
Kouvolan Taksi Juha Nuutinen T:mi    
Kristinestads stad    
Kuhmon kaupunki    
Kuljetukset Mäkinen Ky    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna ry    
Kuopio    
Kuopio    
Kuuloliitto ry    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto ry    
Kuurojen liitto ry    
Kymenlaakson Kyydinvälitys Oy    
Kymenlaakson Kyydinvälitys OY    
Kymenlaakson Taksi Oy    
Kynnys ry    
Kyyti    
Kyyti    
Lahden Aluetaksi Oy    
Lahti    
Lahti    
Lapin Taksiyrittäjät ry    
Lappeenranta    
Lappeenranta    
Liikenneturva    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevakuutuskeskus    
Linja-autoliitto    
Linja-autoliitto/Maakuljetuspooli    
Lounais-Suomen Taxidata Oy    
Lähitaksi Oy    
Lähitaksi Oy    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
MaaS Global    
MaaS Global    
MaRa    
Matkahuolto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Menevä Oy    
Menevä Oy    
Mobiilitaksi Oy    
Mobilo Health Oy    
Motiva Oy    
Nortamaa Oy    
Näkövammaisten liitto ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Näkövammaisten liitto ry    
OKM    
OM    
OM    
OM    
OnniBus.com Oy    
Oulu    
Oulu    
Oulu    
Oulun Aluetaksi Oy    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Paikallisliikennelitto    
Perille Mobility Services Oy    
Pohjan Group Oy    
Pohjanmaan Taksi Oy    
Pohjois-Suomen Taksiyrittäjät ry    
Poliisihallitus    
Pori    
Pori    
PRO-Keskus Oy    
Ramboll    
SAK    
SAMS    
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf, Verksamheten juridiskt ombud    
Satakunnan Aluetaksi Oy    
Satamaliitto    
Savon Taksidata Oy    
Semel Oy    
Semel Oy    
Semel Oy    
Sisäministeriön poliisosasto    
Sitowise    
Sitra    
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
SKAL    
SM    
STM    
STM    
STM    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen Palveluportaali    
Suomen palvelutaksit    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen yrittäjät    
Suomen yrittäjät    
Suomen yrittäjät    
Taksi Helsinki Oy    
Taksi Helsinki Oy    
Taksi Häme/K-HAT Oy    
Taksi Saimaa Oy    
Taksiparoni Oy    
Tallink Silja Oy    
Tampere    
Tampere    
Tampereen Aluetaksi Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia    
TEM    
TEM    
TEM    
TEM    
Tietosuojavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
TMFG    
Toivonen Usko/ Travelstar    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Trippi Oy    
Tuomi Logistiikka Oy    
Turku    
Turku    
Turun Satama Oy    
Turun Seudun Taksiyrittäjät ry    
Turun Taksikeskus Oy    
Tuusula    
Uber B.V.    
Uudenmaan Taksiyrittäjät.fi    
Vaasa    
Vaasa    
Vaasan Ulataksi Oy    
Vaasan yliopisto    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Vammaisfoorumi ty    
Vantaa    
Varkauden Aluetaksi Oy    
VATT    
VATT    
Verne /TUNI    
Verohallinto    
Verohallinto    
Verohallinto, HTSY    
ViaVan    
Viking Line Abp    
VM    
VNK    
VR -yhtymä Oy    
VR -yhtymä Oy    
VTT    
VTT    
Väylä    
Yandex. Taxi B.V.    
Yhteinen Toimialaliitto YTL ry