Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: PC0TQ391-33

Vastausaika on päättynyt: 9.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle YK:n hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta YK:n kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.


 
Tausta
​Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi 12.8.2019 allekirjoitetun sopimuksen YK:n hankepalveluiden toimiston (UNOPS) Suomen-toimistosta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on sopia UNOPSin toimiston perustamisesta Suomeen, sen oikeudellisesta asemasta, sekä toimiston ja sen henkilöstön erioikeuksista ja vapauksista.

Toimiston ja henkilöstön erioikeudet ja vapaudet perustuvat oleellisin osin vuoden 1946 Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen erioikeuksista ja vapauksista. UNOPSin sopimuksen tehtävänä on täsmentää yleissopimuksen määräyksiä ja soveltamista sekä sopia tarpeellisin osin asioista, jotka jäävät yleissopimuksen ulkopuolelle.
Liitteet:

lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö pdf-muodossa

2019 08 12 UNOPS HE luonnos_lausunnoille.pdf - HE luonnos lausunnoille

2019 08 12 UNOPS HE luonnos_lausunnoille_sopimus FI.pdf - UNOPS-sopimus, suomeksi

2019 08 12 UNOPS HE luonnos_lausunnoille_sopimus ENG.pdf - UNOPS-sopimus, englanniksi

Begöran om utlåtande_svensk.pdf - Begäran om utlåtande, svensk

2019 08 12 UNOPS HE luonnos_lausunnoille_SV.pdf - Regeringens proposition, svensk

UNOPS isäntämaasopimus_SV.pdf - UNOPS avatal_svensk

Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta 9.9.2019 mennessä sähköisesti www.lausuntopalvelu.fi kautta tai vaihtoehtoisesti ulkoministeriön kirjaamoon (Kirjaamo.UM@formin.fi, cc: OIK-20@formin.fi).
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa yksikönpäällikkö Kirsti Pohjankukka, kirsti.pohjankukka@formin.fi, p. 0295 350 038.
Jakelu:
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

YK

erioikeudet ja vapaudet

toimipaikkasopimus

isäntämaasopimus

UNOPS