Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista

Lausuntopyyntö peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4219/2023

Vastausaika on päättynyt: 26.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla on käynnistetty selvitystyö luottolaitoslainsäädännön muutostarpeiden kartoittamiseksi ja arvioimiseksi. Arvioinnin teemat ovat:
1) peruspankkipalvelut sekä käteisen saatavuus ja käytettävyys,
2) asiakkaansuoja pankkipalveluissa,
3) luottolaitosten toimintaa ja riskienhallintaa koskeva kansallinen sääntely ja
4) luottolaitosten yhteisömuotoja ja ryhmittymien toimintaa ohjaava sääntely.

Tämän lausuntopyynnön tarkoituksena on kerätä mahdollisimman konkreettisia havaintoja voimassa olevan lainsäädännön muutostarpeista laajasti eri sidosryhmiltä. Selvitystyössä keskitytään kansalliseen sääntelyyn sekä EU-sääntelyn kansallisiin täytäntöönpanoratkaisuihin.

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisulainsäädännön muutostarpeet ovat lähtökohtaisesti lausuntopyynnön ulkopuolella.

Myöhemmin huhtikuussa ministeriö avaa otakantaa.fi-verkkopalvelussa verkkokyselyn, jossa voi ottaa kantaa peruspankkipalveluihin sekä käteisen saatavuuteen ja käytettävyyteen. Tämä vastauskanava on tarkoitettu erityisesti kansalaisille, yrityksille ja kansalaisjärjestöille.
 

Tausta
Luottolaitoslainsäädäntöä on uudistettu useampaan otteeseen 2000- ja 2010-luvuilla erityisesti EU-lainsäädännön edellyttämänä. Kansallisen lainsäädännön tai kansalliseen liikkumavaraan kuuluvan olemassa olevan sääntelyn kattavampi ajantasaisuuden arviointi ei ole keskeisesti sisältynyt näihin hankkeisiin. Ennen arviolta vuoden 2024 aikana alkavaa, EU:n luottolaitoslainsäädännön muutoksiin pohjautuvaa luottolaitoslainsäädännön osittaismuutoskierrosta on ajankohtaista tarkastella kansallisia muutostarpeita kattavammin.

Sekä julkisuudessa että viranomaisille tulleiden kyselyiden kautta on noussut esiin huolenaiheita peruspankkipalveluiden sekä käteisen saatavuuden ja käytettävyyden toteutumisesta sekä yksityishenkilöiden että oikeushenkilöiden osalta. Nämä havainnot antavat aihetta arvioida nykyisen sääntelyn toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.
 
Tavoitteet
Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn keskeisinä tavoitteina ovat rahoitusmarkkinoita kohtaan koettavan luottamuksen ylläpitäminen sekä markkinoiden ja rahoituksen välityksen tehokas ja vakaa toiminta. Selvitystyöllä tähdätään luottolaitossektoria koskevan sääntelyn selkeyttämiseen ja parantamiseen muun muassa päällekkäisyyksien ja vanhentuneiden säännösten kartoittamisella ja tarkentavan sääntelyn tunnistamisella.
 
Linkit
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 26.5.2023 klo 23.59.

Kun selvitystyö etenee, ministeriö järjestää teemoittain sidosryhmille suunnattuja kuulemisia, joiden ajankohdasta ja sisällöstä viestitään erikseen.

Lausuntokierroksen ja muun selvitystyön pohjalta julkaistaan loppuvuonna valtiovarainministeriössä virkatyönä laadittu lainsäädännön muutostarpeita koskeva arviomuistio. Tämän jälkeen valtiovarainministeriö päättää, millä tavalla mahdollisten lainsäädäntömuutosten valmistelua jatketaan.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön pyydetään vastaamaan Lausuntopalvelua (lausuntopalvelu.fi) hyödyntäen. Kaikki annetut lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelussa ja mahdollisissa muissa lainvalmisteluun liittyvissä julkaisukanavissa riippumatta lausunnon toimittamistavasta.

Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta saadut lausunnot.

 
Valmistelijat
Peruspankkipalvelut, käteisen saatavuus ja käytettävyys:
Neuvotteleva virkamies Kari Kemppainen, p. 02955 30254
Finanssineuvos Risto Koponen, p. 02955 30355

Luottolaitoslainsäädäntö:
Lainsäädäntöneuvos Antti Makkonen (luottolaitoslainsäädäntö, yhteenliittymät, asiakkaansuoja, hyvä pankkitapa), p. 02955 30013
Neuvotteleva virkamies Nina Santaharju (yhteenliittymät, kriisinratkaisusääntely), p. 02955 30320

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Aktia Pankki Oyj    
Arvopaperimarkkinayhdistys    
Avida Finans AB    
BIGBANK AS    
Bluestep Bank AB (publ)    
BNP Paribas SA    
Brocc Finance AB    
Carnegie Investment Bank AB    
Citibank Europe plc    
Collector Bank AB    
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank    
Danske Bank    
De Lage Landen Finans AB    
DNB Bank ASA    
Ecster AB    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Fellow Pankki Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Forex    
Fulbright Suomi -säätiö    
Henkilöstöala HELA    
Ikano Bank AB (publ)    
J.P. Morgan SE    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntarahoitus Oyj    
Loomis Automatia    
Loomis Suomi    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Maaseutupolitiikan neuvottelukunta    
Mastercard    
Mikro- ja yksinyrittäjät ry    
Nets    
Nokas CMS Oy    
Nokas Finland Oy    
Nordea Bank    
Nordnet Bank AB    
Northmill Bank AB    
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi    
Oikeusministeriö    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
PayEx Sverige AB    
POP Pankki-ryhmä    
Rahoitusvakausvirasto    
Reila Palvelut    
Resurs Bank AB    
Saxo Bank A/S    
SEB    
Siemens Financial Services AB    
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)    
Software Finland ry    
SOSTE ry    
S-Pankki Oyj    
Startup Refugees    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto: SAKKI    
Suomen Apteekkariliitto    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto: SAMOK    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö    
Suomen riistakeskus    
Suomen Startup-yhteisö    
Suomen ylioppilaskuntien liitto: SYL    
Suomen Yrittäjät    
Svea Bank AB    
Swedbank AB (publ)    
Svenska Handelsbanken AB    
Säästöpankkiliitto osk    
Takuusäätiö    
Telia Finance Finland    
TF Bank AB    
Tieteellisen seurain valtuuskunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Vammaisfoorumi    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry    
Visa    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ålandsbanken Abp    
Asiasanat

osuuspankki

säästöpankki

luottolaitokset

pankkipalvelut

käteisraha

hyvä pankkitapa