Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen

Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/441/2018

Vastausaika on päättynyt: 16.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne raportista "Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen". Raportti on laadittu ympäristöministeriön asettaman ns. merihiekkatyöryhmän ohjauksessa. Taustaraportin pohjana on hyödynnetty GTK:n laatimaa esiselvitystä.
Tausta
Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 tehdyllä päätöksellään merenhoidon toimenpideohjelman vuosille 2016 – 2021. Toimenpideohjelmassa yhtenä toimenpiteenä on valtakunnallisen merihiekan ja kiviainesten ottamista koskevan suunnitelman laatiminen.
Suomessa merkittävimmät merenpohjaan kohdistuvien fyysisten vahinkojen aiheuttajat ovat ruoppaaminen, ruoppausmassojen läjittäminen, merihiekan ja kiviainesten otto, rakentaminen sekä kaapeleiden, putkien ja johtojen laskeminen. Tämän pohjalta työryhmän (13.8.2018 – 31.5.2019) tuli kehittää merialueiden mineraalien ja kiviainesten käyttöön liittyviä käytäntöjä, suunnittelua ja tutkimusta maa-ainesten kestävän käytön tueksi.
Tavoitteet
Suomen merenhoidon toimenpideohjelman 2016-2021 mukaisesti työryhmän tuli laatia kooste hyvistä käytännöistä merihiekan ja kiviainesten kestävän käytön edistämiseksi ja toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi. Raportin tavoitteena on ohjeistaa koko merikiviaines- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen liittyvää toimintasektoria näiden varantojen kestävään käyttöön sekä toiminnasta aiheutuvien ympäristö-ja luontovaikutusten kattavaan arviointiin ja vähentämiseen. Raportti sisältää yleisiä ehdotuksia liittyen selvityksiin ja tutkimuksiin, suosituksia merikiviainesvarantojen käyttömahdollisuuksista, toiminnan vaikutusten arviointiin sekä liittyen ottomäärien seurantaan, toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailuun ja ottotoiminnalle asetettaviin rajoituksiin. 
Liitteet:

Merihiekkatyöryhmä_final_19062019.pdf - Merihiekkatyöryhmän raportti

Aikataulu
Lausuntoa pyydetään 16.9.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ohjeeksi Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö (etunimi.sukunimi@ym.fi), neuvotteleva virkamies Penina Blankett (etunimi.sukunimi@ym.fi) ja johtava tutkija Kirsi Kostamo (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi).
Jakelu:
Bird Life Suomi    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Geologian tutkimuskeskus    
Hailuodon kunta    
Hamina-Kotka satama    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin satama    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Iin kunta    
Infra    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun ELY-keskus    
Kalajoen kaupunki    
Kalankasvattajaliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kemin kaupunki    
Kemin satama    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokkolan satama    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kustavin kunta    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Lumijoen kunta    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Maskun kunta    
Merikarvian kunta    
Meritaito    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Mynämäen kunta    
Naantalin kaupunki    
Natur och Miljö    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oceana    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun satama    
Oulun yliopisto    
Paimion kaupunki    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porin satama    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhärannan kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rauman satama    
Riistakeskus    
Salon kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Satamaliitto    
Sauvon kunta    
Siikajoen kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Suomen Ammattikalastajaliitto    
Suomen luonnosuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Taivassalon kunta    
Tornion kaupunki    
Trafi    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun Satama    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan satama    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Virolahden kunta    
WWF Suomi    
Väylä    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Merenhoito, merentila, meriympäristö, Itämeri

Vesilaki

merihiekka

mineraalivarannot