Olet kirjautunut ulos. Jos käytit palvelua yhteiskäytössä olevalta koneelta, tyhjennä selaushistoria. Tarkista erityisesti että tallennetut salasanat tyhjennetään.

Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta. (SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi).

Lausuntopyyntö valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta. (SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi).

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18780/2023

Vastausaika on päättynyt: 20.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 15. lokakuuta 2023 mennessä lausuntoja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta. Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tehdään viranomaisen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Huom.! lausuntopalvelun aukioloa on jatkettu. Lausuntopyynnön mukaisesti lausuntoaika on päättynyt 15.10.2023, mutta pyrimme huomioimaan myös myöhässä saapuvat lausunnot.  
Tausta
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12 -suunnitelma) on strateginen suunnitelma Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelman valmistelu perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005). Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa yhteistyössä suunnitelman kannalta keskeisten ministeriöiden, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään hallituskauden alussa.

Suunnitelma sisältää kuvauksen liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista, vision liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet sekä toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy valtion rahoitusohjelma ja vaikutusarviointi.

Vaikutusarviointi on tärkeä osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Kyse on etukäteisarvioinnista, jossa tuotetaan tietoa suunnitelman todennäköisistä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Vaikutusarvioinnin avulla suunnitelman toimenpiteiden vaikutukset tuodaan esiin ja suunnitteluratkaisuista tehdään läpinäkyvämpiä. Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Tähän arviointiohjelmaan on kuvattu suunnittelun lähtökohdat, valmisteluprosessi, vuorovaikutustavat eri toimijoiden kanssa ja arvioitavat vaikutukset. Vaikutusarviointiohjelma on nähtävillä syksyllä 2023, jolloin kansalaiset, viranomaiset ja sidosryhmät voivat lausua näkemyksensä suunnitelman valmistelua varten.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 15. lokakuuta 2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Ministeriöiden tulee lausuntopalvelun lisäksi viedä lausuntonsa VAHVAan asialle
VN/18780/2023.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Liikenneneuvos kaisa.kuukasjärvi, p.0295342010 kaisa.kuukasjarvi(at)gov.fi
Erityisasiantuntija tuire.valkonen, p.0295342030 tuire.valkonen(at)gov.fi
Erityisasiantuntija mikko.jääskeläinen p.0295342257 mikko.jaaskelainen(at)gov.fi
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
ABB Oy Finland    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Airpro Oy    
Aivoliitto ry    
Aivovammaliitto ry    
Akava    
ANS Finland    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Autismi- ja aspergerliitto ry    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
Beweship Oy Ab    
Brahea-keskus/Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus    
Business Finland Oy    
Cargotec    
CGI Suomi oy    
CHS Group    
Cinia    
DB Core    
DB Schenker    
Destia    
DHL Freight (Finland) Oy    
DNA    
Dodo ry    
Eckerö Linea Oy Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elisa    
Eläkeliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Enter ry    
Epilepsialiitto ry    
Espoo    
Espoo    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari    
Etelä-Pohjanmaan Liitto    
Etelä-Pohjanmaan Liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
ETLA    
FDUV rf Vaasan konttorin yhteystieto    
Fenniarail    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finest Bay Area Development Oy    
Finlands Svenska Handikappförbund    
Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS)    
Finnair    
Finnair    
Finnair    
Finnet-liitto    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic    
Fintraffic    
Fintraffic Raide Oy    
Foreca    
Forum Virium    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (FDUV rf)    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Greenpeace    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Harvinaiset    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsingin-Uudenmaan taksit Oy    
Helsinki    
Helsinki    
Helsinki    
Hengityslaitepotilaat ry    
Hengitysliitto    
Heta-Liitto ry    
HKL    
HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinkää    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen kauppakamari    
Hämeen liitto    
Hämeenlinna    
Ilmansuojeluyhdistys ry    
Ilmatieteen laitos    
Imatra    
Inex partners    
Inex partners    
Infra ry    
INFRA ry    
Invalidiliitto ry    
ITM Finland    
ITS Finland ry    
Itärata Oy    
Itä-Suomen yliopisto    
J.Vainion Liikenne Oy    
Jaatinen-vammaisperheiden monitoimikeskus ry    
Jetpak Finland Oy    
Joensuu    
Jyväskylä    
Jyväskylä    
Jyväskylän yliopisto    
Järvenpää    
Järvi-Suomen Uittoyhdistys    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun liitto    
Kajaani    
Kaupan liitto ry    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kehyskuntaverkosto    
Kemi    
Kemianteollisuus ry    
Kemin Satama Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Kesko    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkola    
Kokkolan Satama Oy    
Kone Oyj    
Kotka    
Kouvola    
Kouvola Cargo Handling Oy    
Kouvola Innovation    
KT (kuntatyönantajat)    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntalogistiikka    
Kuopio    
Kuopio    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja    
Kuortti Logistics Oy    
Kuuloliitto ry    
Kuuloliitto ry    
KUUMA-seutu    
Kuurojen Liitto ry    
Kymenlaakson kauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kynnys ry    
Kyyti Group    
Lahden kaupunki    
Lahti    
Langh Ship Oy    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kauppakamari    
Lapin liitto    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan yliopisto    
Lappeenranta    
Lentotulli    
Lidl Suomi    
Lihastautiliitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennesuunnittelun Seura ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenneympäristöyhdistys    
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES    
Linea Konsultit Oy    
Linja-autoliitto ry    
Linkker    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lohja    
Luonnonsuojeluliitto    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Lähitaksi    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Matkahuolto    
Matkailu- ja ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Me itse ry    
Meriteollisuus ry    
Meriteollisuus ry    
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metso    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
Mikkeli    
MOPRO Oy    
Motiva    
MTK ry    
MTK ry    
Muistiliitto    
Naantalin Satama Oy    
NCC Suomi Oy    
Neste    
Neuroliitto ry    
North European Logistics Institute    
Nurminen Logistics    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Onnibus    
Oulu    
Oulu    
Oulun kauppakamari    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oulun yliopisto    
Outokumpu Oyj    
Oy Finnshipping Ltd    
Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan kauppakamari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan kauppakamari    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Pori    
Porin Satama Oy    
Porvoo    
Posti    
PostNord Oy    
Psoriasisliitto ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyöräilykuntien verkosto ry    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Raahen Satama Oy    
Raaseporin kaupunki    
Rakennusalan suhdanneryhmä    
Rakennusteollisuus    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö RTS rs    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Rauma    
Rauman kauppakamari    
Rauman Satama Oy    
Rautaruukki    
Riihimäki    
Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari    
Riihimäki-Hyvinkään Kauppakamari    
Rovaniemi    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Salo    
SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan kauppakamari    
Satakuntaliitto    
Satakuntaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Savonlinna    
Seinäjoki    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
Senaatin Asema-alueet Oy    
Senaatti-kiinteistöt    
Seutukaupunkiverkosto    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sitra    
SKAL ry    
SKAL ry    
Skanska    
SKOL ry    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotainvalidien Veljesliitto ry    
SRV    
Storaenso    
STTK    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diabetesliitto    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)    
Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Liikenneliitto SuLi ry    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys, LOGY ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Polioliitto ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen senioriliike - Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitiet ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska handelshögskolan    
Taksi Helsinki    
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kauppakamari    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne    
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry    
TATU ry    
Tekninen kauppa    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Telia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tieke    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto    
Tilastokeskus    
Tornion kaupunki / Meri-Lapin TVV    
Tradeka    
Treen kaupunki    
Treen kaupunki    
Treen kaupunkiseutu    
Treen kaupunkiseutu    
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry    
Tulli    
Turku    
Turku    
Turun kauppakamari    
Turun kauppakamari    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Turun yliopisto    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Uber    
UKK-instituutti    
Ulkoministeriö    
UPM    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan yliopisto    
Valio    
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry    
Valtion liikuntaneuvosto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisfoorumi    
Vammaisneuvosto    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaa    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen liitto    
VNK    
VR Yhtymä Oy    
WSP Finland Oy    
VTS Finland    
VTT    
WWF    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry    
Yhteinen toimialaliitto YTL    
YIT Oyj    
Ympäristöministeriö    
YVA ry    
Åbo Akademi    
Asiasanat

ympäristövaikutusten arviointi

valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

arviointiohjelma

riksomfattande trafiksystemplan

bedömningsprogram

SOVA-laki

(200/2005, SMB-lagen)

miljökonsekvens