Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos OECD:n julkisen sektorin innovaatiojulistuksesta

Luonnos OECD:n julkisen sektorin innovaatiojulistuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OECD:n diaarissa

Vastausaika on päättynyt: 18.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Suomi tekee yhteistyötä hallinnon kehittämisessä OECD:n Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) :n kanssa. OECD/OPSI on laatinut luonnoksen julkisen sektorin innovaatiotoimintaa koskevasta julistuksesta. Innovaatiojulistusluonnos on maakohtaisilla kommenteilla vuoden 2019 alussa.

Kuuleminen on avoin kaikille, jotka ovat osallisia hallinnon ja innovaatiojärjestelmien kehittämiseen ja joille sydämenasia on julkisen sektorin toimiminen uudella tavalla kansaistensa palvelemiseksi.

Kommentteja voi antaa sähköisesti ja niitä pyydetään ensisijaisesti englanniksi tai ranskaksi perjantaihin 22.2.2019 saakka suoraan OECD:n online-alustan kautta osoitteessa: https://mymadison.io/documents/oecd-innovation-declaration. Kuulemista koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen opsi@oecd.org.

Vaihtoehtoisesti luonnosta voi kommentoida 18.2.2019 saakka myös Lausuntopalvelu.fi-sivustolla, jossa luonnoksesta on nähtävillä suomenkielinen käännös.
 
Tausta
Tässä julistusluonnoksessa on lähtöoletuksena se, että hallintojen tehtävänä on innovoida palvellakseen ihmisiä yhä paremmin. Julistusta laadittaessa tiedostettiin, että hallinnot innovoivat jo nyt, mutta parannettavaakin on. Julistuksessa pyritään esittämään joitakin yhteisiä periaatteita, jotka heijastavat sitä, mitä OECD on oppinut eri maiden kokemuksista.

Julistus on laadittu tiiviissä yhteistyössä eri maiden edustajien kanssa OPSI:n kansallisten yhteyshenkilöiden ryhmän (National Contact Points) ja OECD:n julkishallintokomitean (Public Governance Committee) kautta. Innovaatioissa on kuitenkin kyse oppimisesta, ja julistusta voidaan vahvistaa hyödyntämällä laajemmin julkisen sektorin innovaatiotoimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia.

Julistukset ovat OECD:n oikeudellisia välineitä, joita laaditaan Organisaation sisällä ja yleensä sen apuelimissä. Niissä esitetään yleensä yleisiä periaatteita tai pitkän aikavälin tavoitteita muodollisella tavalla. Toisin kuin OECD:n päätökset ja suositukset, julistuksia ei ota käyttöön OECD:n neuvosto vaan yksittäiset hallinnot, jotka tekevät yhteistyötä OECD:n puitteissa. Lisätietoja OECD:n oikeudellisista välineistä löytyy OECD:n verkkosivuilta.

Koska innovointi on luonteeltaan jatkuvaa oppimista, OECD:n julistus on keino esittää yleisiä periaatteita, jotka eivät kuitenkaan ole normittavia. Periaatteiden on tarkoitus heijastaa julkisen sektorin innovaatioita edistäviä yleisiä ja perustavanlaatuisia elementtejä huomioiden samalla, että eri valtioiden lähestymistavat vaihtelevat eri kansallisten tavoitteiden ja hallinnollisten olosuhteiden mukaan.
Tavoitteet

Tavoitteena on kerätä Suomesta kommentteja ja kehitysehdotuksia OECD:n Julkisen sektorin innovaatiojulistusluonnokseen.

Linkit

https://www.oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2018/11/Innovation-Declaration-EN.pdf - Alkuperäinen luonnosteksti englanniksi: Public Consultation on a Draft Declaration on Public Sector Innovation (pdf)

https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2018/11/FAQ-OECD-OPSI-draft-Declaration.pdf - Alkuperäinen luonnoksesta usein kysyttyä (englanniksi): Frequently Asked Questions: the Draft Declaration on Public Sector Innovation (pdf)

https://mymadison.io/documents/oecd-innovation-declaration - OECD:n Madison-alusta, jolla voi lausua luonnoksesta suoraan englanniksi tai ranskaksi

https://oecd-opsi.org/projects/innovationdeclaration/ - Lisätietoa: OECD:n Declare to Innovate -kampanja

Liitteet:

Julkisen sektorin innovaatiojulistusluonnos suomeksi.pdf - OECD:n julkisen sektorin innovaatiojulistusluonnos kommenteille (PDF-tiedosto, suomeksi)

Julkisen sektorin innovaatiojulistusluonnos FAQs suomeksi.pdf - Julistusluonnoksesta usein kysyttyä (suomeksi)

Aikataulu

Lausua voi ensisijaisesti englanniksi tai ranskaksi suoraan OECD:n sähköisellä Madison-alustalla 22.2.2019 saakka.

Lausua voi myös suomeksi Lausuntopalvelu.fi-sivustolla viimeistään 18.2.2019.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuttavana oleva luonnosdokumentti sisältää julistuksen kehittämisen perustelut sekä itse innovaatiojulistusluonnoksen.

Toivomme lyhyitä ja ytimekkäitä kommentteja ja kehitysehdotuksia OECD:n laatimaan julkisen sektorin innovaatiojulistusluonnokseen.

Valmistelijat

OECD:n OPSI:n Suomen yhteyshenkilöt valtiovarainministeriössä:

Arja Terho ja Pauliina Pussinen, sähköpostit: etunimi.sukunimi@vm.fi

Jakelu:
Aleksi Kopponen    
Anneli Rautiainen    
Antti Kosonen    
Arja Terho    
Emil.Asp    
Hanne Savolainen    
Hannu Tuomisaari    
Ilona Reiniharju    
Ira Alanko    
Janne Mattila    
Johanna Kotipelto    
Johanna Nurmi    
Joonas Kankaanrinne    
Jouko Salonen    
Juha Kenraali    
Juha Koivisto    
Jukka Kyharainen    
Kati Shibutani    
Katja Hagman    
Katju Holkeri    
Katri Lehtonen    
Kirsti Vilen    
Mariana Salgado    
Marika Tammeaid    
Marika Tammeaid    
Markus Rahkola    
Matti Lindholm    
Merja Lang    
Mika Pyykko    
Mika Rantakokko    
Mikko Martikainen    
Minna Torppa    
Mirka Jarnefelt    
Noora Lähde    
Olli-Matti Verta    
Pauliina Pussinen    
Pia Laulainen    
Piia Wollsten    
Päivi Sutinen    
Sirpa Fourastie    
Susanne Miessner    
Tero Meltti    
Tiina Hanhike    
Tiina Willman    
Tuula Jappinen    
Ulla Teras    
Virpi Einola-Pekkinen    
Virve Hokkanen    
Asiasanat

Julkinen hallinto

innovaatio

OECD

Julkisen sektorin innovaatio

Observatory of Public Sector Innovation

Hallinnon kehittäminen