Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ahvenanmaan 5G -toimilupien hakuilmoitusluonnos

Ahvenanmaan 5G -toimilupien hakuilmoitusluonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM /1694/07/2018

Vastausaika on päättynyt: 7.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtioneuvosto valmistelee verkkotoimilupien julistamista haettavaksi yleiseen teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa taajuusalueella 3410-3800 megahertsiä.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa verkkotoimilupien hakuilmoitusluonnoksesta.
Tausta
Verkkotoimiluvat myönnetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 10 §:ssä tarkoitetussa vertailevassa menettelyssä.

Taajuusalueelle julistettaisiin haettavaksi neljä verkkotoimilupaa.

Hakuilmoituksen mukaan toimiluvat myönnettäisiin ajalle x.x.xxxx-31.12.2033.

Tavoitteet
Toimilupien tavoitteena on mahdollistaa ensimmäisten 5G -verkkojen rakentaminen Ahvenanmaan maakunnassa. 

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 6 §:n mukaan radiotaajuuksia edellyttävän verkkopalvelun tarjoaminen digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa tai matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan yleistä teletoimintaa, edellyttää verkkotoimilupaa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle alla olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään 7.10.2019 klo 16.00 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet/Käyttöohjeet.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi :ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:

ylitarkastaja Sami Pekola, puh. 0295 34 2130
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Brilliance Communications Oy    
Digita Oy    
Discovery Communications Europe Limited    
DNA Oy    
Elisa Oyj    
Eurosport S.A.S    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Fox International Channels Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KRS-TV r.f.    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajat – Konsumenterna ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Marienhamns Telefon Ab    
MTV Oy    
När-TV r.f.    
Oikeusministeriö / Ahvenanmaan itsehallinto –asiat    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sanoma Media Finland Oy    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
SBS Discovery Television Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkoverkot Oy    
Watson Nordic Oy    
Yleisradio Oy    
Ålands landskapsregeringen    
Ålands Radio och TV Ab    
Ålands Telefonsandelslag    
Ålands Telekommunikation AB