Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategia

Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategia

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8054/2019

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän loppuraportista.
Tausta
Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja edistää siirtymää kohti yhteiskuntaa, jossa taloudellinen hyvinvointi yhdistyy ympäristökysymysten parempaan huomioimiseen. Toisaalta ICT-ala itse kuluttaa energiaa ja materiaaleja ja tuottaa päästöjä.

Marraskuussa 2019 liikenne- ja viestintäministeriö asetti ICT-alan ympäristö- ja ilmastostrategiaa valmistelevan työryhmän tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita. Työryhmä julkaisi ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista laajan tilannekuvan antavan väliraporttinsa 15.6.2020. Väliraportilla lisättiin ymmärrystä alan ympäristö- ja ilmastovaikutuksista, keinoista negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi sekä hyödyistä, joita ala voi tuottaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi. Työryhmän toimenpidesuosituksia sisältävä loppuraportti julkaistiin 30.11.2020.

Loppuraportti esittää vision Suomesta kestävien ICT-ratkaisujen käytön ja kehittämisen edelläkävijänä ja esittää toimenpide-ehdotuksia, jotka liittyvät ICT-infrastruktuurin energiatehokkuuteen, hukkalämpöjen hyödyntämiseen, verkkojen rakentamisen ympäristöystävällisyyteen, palvelujen energiatehokkuuteen, laitteiden materiaalivirtoihin, tietopohjan laajentamiseen ja kuluttajien tietoisuuteen sekä ICT-ratkaisujen ja nousevien teknologioiden ekologisesti kestävään hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Ehdotetuilla toimenpiteillä on laaja toimijajoukko alan yrityksistä ja julkishallinnosta järjestöihin, kouluihin, yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. 

Laajan näkemyksen varmistamiseksi loppuraportti asetetaan lausuntokierrokselle ennen strategian viimeistelyä.

 
Tavoitteet
Tavoitteena on valmistella kansallinen ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia ekologisesti kestävän digitalisaation edistämiseksi ja ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisen tueksi. Kansallisen strategian valmistelu tukee myös näiden kysymysten käsittelyä EU-tasolla.
 
Liitteet:

LVM_2020_19.pdf - Ekologisesti kestävällä digitalisaatiolla ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin - ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2021.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Tuuli Ojala, p. 0295 342198, tuuli.ojala@lvm.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aava Software Ltd    
Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy    
ABB Oy    
Alajärven Puhelinosuuskunta    
Alva Oy    
Amazon Web Services Finland Oy    
Arene ry    
Atea Finland Oy    
Awake.AI Oy    
Bitwise Oy    
Blue Lake Communications Oy    
Business Finland Oy    
Centria-ammattikorkeakoulu Oy    
CGI Suomi Oy    
CGI Suomi Oy    
Cinia Oy    
Cisco Oy    
Climate Leadership Coalition CLC    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
DBE Core Oy    
Digita Oy    
Digital Workforce Services Oy    
Dimecc Oy    
DNA Oyj    
Edzcom Oy    
EEE Innovations Oy    
EEE Innovations Oy    
EEE Innovations Oy    
Effi ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Elisa    
ElmoNet Oy    
Eltel Networks Oy    
Empower Oyj    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Equinix Finland Oy    
Etlatieto Oy    
Eurajoen Puhelin Osk    
FiCix ry    
Ficolo Oy    
FiCom ry    
Fingrid Oyj    
Finnet-liitto ry    
Finnish Information Security Cluster    
Forum Virium Oy    
Forum Virium Oy    
F-secure    
Fujitsu Finland Oy    
Google Finland Oy    
Haminan Energia Oy    
Hansel Oy    
Helen Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Insitut for Information Technology    
Herman IT Oy    
Hetzner Finland Oy    
Hewlett-Packard Oy    
Huawei Technologies Oy    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Härkätien Puhelin Oy    
Idean Finland Oy    
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy    
Infotripla Oy    
Infra ry    
Inrego Oy    
IQ Payments Oy    
ITS Finland    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstadnejdens Telefon Ab    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaisanet Oy    
Karis Telefon Ab    
KaseNet Oy    
Kimito Telefonaktiebolag    
Koodia Suomesta ry    
Kuluttajaliitto ry    
Kuopion Energia Oy    
Laitilan Puhelin Osk    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Louhi Net Oy    
Lounea Oy    
LPOnet Osk Anl    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mariehamns Telefon Ab    
Mediam Oy Ltd    
Microsoft Oy    
Moment Digital Oy    
Motiva Oy    
MPY Telecom Oy    
Neogames Finland ry    
Netplaza Oy    
Nivos Verkot Oy    
Nokia Oyj    
Novia ammattikorkeakoulu    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun DataCenter Oy    
Oulun yliopisto    
Oy IBM Finland Ab    
Oy L M Ericsson Ab    
Oy L M Ericsson Ab    
Oy L M Ericsson Ab    
Oy L M Ericsson Ab    
Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab    
Pargas Telefon Ab    
Pirkanmaan ELY    
Puolustusministeriö    
Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö    
RadioMedia ry    
Reaktor Space Lab Oy    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satel Oy    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Sisäministeriö    
Solita Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen internetyhdistys ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Seutuverkot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Sähköherkät ry    
Tampereen korkeakoulusäätiö sr    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Telemast Nordic Oy    
Telia Oyj    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
TietoEVRY Oyj    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Tieke ry    
Traffic Management Finland Oy    
Traffic Management Finland Oy    
Traffic Management Finland Oy    
Traffic Management Finland Oy    
Traffic Management Finland Oy    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkoverkot Oy    
Ulkoministeriö    
Unifi ry    
Vaasan yliopisto    
Vaisala Oyj    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Valonia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan Energia Oy    
Vedia Oy    
Vedia Oy    
Vinka Oy    
WWF sr    
Väylävirasto    
Yandex Oy    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö    
ZenRobotics Oy    
ZenRobotics Oy    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Ålands Telefonandelslag    
Ålands Telekommunikation Ab