Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitysluonnos raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitysluonnos raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9334/2019

Vastausaika on päättynyt: 30.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esitysluonnokseen raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta 30.4.2020 mennessä (kirjaamo@lvm.fi; risto.saari@lvm.fi).
Tausta
Raideliikennelaki (1302/2018) tuli voimaan 1.1.2019. Raideliikennelailla pantiin kansallisesti täytäntöön EU:n neljäs rautatiepaketti. EU:n neljänteen rautatiepakettiin sisältyneiden EU-säädösten nojalla komissio on antanut useita täytäntöönpanoasetuksia, joita sovelletaan EU:n jäsenvaltioissa pääosin sellaisenaan. Komissio on antanut kalustorekisteriä ja rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevat täytäntöönpanoasetukset, jotka siirtävät rekisteritehtäviä kansallisilta rautatieturvallisuusviranomaisilta EU:n rautatievirastolle. Näin ollen näiden komission täytäntöönpanoasetusten johdosta myös kansallista lainsäädäntöä on muutettava, että rekisteröintitehtävien järjestäminen ei kansallisessa raideliikennelaissa olisi ristiriidassa suoraan sovellettavien EU-asetusten kanssa. Samalla esitetään tehtäväksi eräitä muutoksia ja tarkistuksia raideliikennelakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin ja näitä muutostarpeita on havaittu lakien soveltamisen aikana.
Tavoitteet
Raideliikennelain muuttamista koskeva lakiesitys:
Hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi raideliikennelain kalustoyksiköiden ja rautatieinfrastruktuurin rekisteröintiä koskevia säännöksiä niin, että ne olisivat linjassa komission antamien täytäntöönpanoasetusten kanssa.
Lisäksi lakiin esitetään eräitä muita tarkistuksia, joiden avulla pyritään sääntelyä selkiyttämään, vastaamaan paremmin EU-lainsäädännön täytääntöönpanon vaatimuksiin sekä sidosryhmien esittämiin toiveisiin. Tällaisia muutoksia olisivat mm. seuraavat: 
  • turvallisuustodistusta ei jatkossa edellytettäisi liikennöinniltä sellaisella rataverkon osalla, jonka rataverkon haltija on sulkenut muulta liikenteeltä väliaikaisesti esimerkiksi radan kunnossapitotyötä taikka junan lastin kuormaus- ja purkutyötä varten;
  • satamien alueella oleviin raiteisiin sovellettaisiin jatkossa palvelupaikan hallintaa koskevaa sääntelyä rataverkon hallintaa koskevan sääntelyn sijasta;
  • sääntelyelimen tehtäviin lisättäisiin myös velvollisuus arvioida toimivaltaisen viranomaisen päätöstä hankkia rautateiden henkilöliikenteen julkisen palveluvelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut suorahankintana tarjouskilpailun sijasta.
Liikenteen palveluista annetun lain muuttamista koskeva lakiesitys:
Tarkistettaisiin eräitä kelpoisuuksia ja toimilupaa koskevia säännöksiä mm. niin, että selkiytetään lainsäädännöllisesti sitä, milloin liikkuvan kaluston kuljettaminen on mahdollista ilman lupakirjaa.
Liitteet:

Hallituksen esityksen perustelut.pdf - Hallituksen esityksen perustelut

Lakiehdotukset.pdf - Lakiehdotukset

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa
VN/9334/2019.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Jakelu:
AGCO Corp, Kullervo Mansikkala    
Akaa, Vesa Savolainen    
Aurajoki Oy, Sanna Salo    
Azchem, Marikka Paakkanen    
Betonimestarit, Arto Tikkanen    
Binderholz, Henri Pyykkö    
Borealis Group, Marjo Äijälä    
Easmar, Saku Sopanen    
Eastman, Jyrki Kujala    
Eurohuolinta, Markus Torvi    
Evonik, Sami Huusari    
Fenniarail, Juha Hakavuori    
Fenniarail, Juha Vuorinen    
Fingrid, Mikael Wiren    
Finrail, Toni Hytönen    
Forcit, Svante Degerholm    
Forest Industries, Outi Nietola    
FQML, Aki Tuikka    
Hamina-Kotka, Kimmo Naski    
HSL, Kimmo Sinisalo    
HSL, kirjaamo    
HTM, Risto Mäkitalo    
Hyvinkää, Miika Kantola    
Hämeenlinna, Esa Rankman    
Iivari Mononen, Pekka Tahvanainen    
Kainulainen, Raimo    
Kaskinen, Patrik Hellman    
Kemin satama, Jukka Kotajärvi    
Kemira, Janne Kivistö    
KIP Service, Olli-Matti Airiola    
KRAO, Kari Sopanen    
Kuopion Energia, Juha Knuutinen    
Kuusakoski, Pentti Gröhn    
Kvarkenports, Kristian Mäki-Jussila    
Lahti Energia, Jyrki Timonen    
Lappeenranta, Jukka Neuvonen    
Lappeenranta, Jukka Nikku    
Lappeenranta, Mauri Backman    
Lappeenranta, Pasi Leimi    
Loviisa, Tiina Vepsäläinen    
Metsä Group, Sanna-Mari Löyttyniemi    
Meyer Turku, Matti Tuimala    
Mondo Minerals, Aki Mursula    
NEOT Group, Jouni Piispanen    
Neste, Isa Lampinen    
Neste, Jani Rentola    
Neste, Meri Arvilommi    
Nordkalk, Antti Kapiainen    
Nordkalk, Arja Piironen    
Nurmes, Niko Mahlavuori    
Nurminen Logistics, Ari Penttinen    
Nurminen Logistics, Risto Holopainen    
OM, turvallisuustutkinta    
Oulu Port, Marko Mykkänen    
Oulu Port, Risto Niva    
Oulu Port, Sampo Kananen    
Oulu, Sampo Kananen    
Outokumpu, Mika Karvonen    
Ovako, Reijo Piiroinen    
Pankaboard, Arto Pekkarinen    
Pielisen Betoni, Tuija Kilpinen    
Port of Hanko, Anders Ahlvik    
Port of Hanko, Björn Peltonen    
Port of Hanko, Timo Sjösten    
Port of Helsinki, Jukka Kallio    
Port of Helsinki, Tero Hinttaniemi    
Port of Jakobstad, Johanna Heinoja    
Port of Kemi, Hannu Tikkala    
Port of Kokkola, Jyrki Roukala    
Port of Kokkola, Torbjörn Witting    
Port of Naantali, Jukka Kylmäoja    
Port of Naantali, Yrjö Vainiala    
Port of Pori, Kai Heinonen    
Port of Pori, Sari Virtanen    
Port of Rauma, Hannu Asumalahti    
Port of Rauma, Vesa Vahala    
Port of Turku, Christian Ramberg    
Port of Turku, Juhani Hyytiäinen    
Port of Turku, Markku Alahäme    
Powerflute, Juha Koukka    
Raahe, Ilkka Harju    
Raahe, Kaarlo Heikkinen    
Raisio, Jari Sankari    
Rautatiemuseo, Iiro Niemi    
Rautatiemuseo, Tiina Lehtinen    
Riihimäki, Jouko Lehtonen    
Saimaan satamat, Jari Räsänen    
Sappi, Juha Alhonen    
Satamaliitto, Kirsti Tarnanen-Sariola    
Seaside Industry, Juha Rosten    
Securitas, Reino Ratilainen    
Stora Enso, Jussi Vehmas    
Stora Enso, Marko Seppäläinen    
Stora Enso, Mika Hakulinen    
Stora Enso, Mika Lehtovirta    
Stora Enso, Olli-Pekka Piltonen    
Stora Enso, Petri Nevalainen    
Stora Enso, Petri Polkki    
Stora Enso, Sami Karttunen    
Stora Enso, Sami Kortelainen    
Stora Enso, Timo Kärkkäinen    
Suomen Viljava, Timo Pihkala    
Tampere, Milko Tietäväinen    
Teboil, Jussi Ruikka    
Terrafame, Minna Keränen    
Traficom, Anne Seppänen    
Traficom, Esko Sandelin    
Traficom, Heidi Niemi-Muukko    
Traficom, Jari Nieminen    
Traficom, Jouko Linnasaari    
Traficom, Jouko Pirttimäki    
Traficom, Juha Karjanlahti    
Traficom, Kaisa Sainio    
Traficom, kirjaamo    
Traficom, Mertti Anttila    
Traficom, Olli Matilainen    
Traficom, Riikka Ristinen    
Traficom, Sanna Mäkitalo    
Transtech, Kari Simola    
Transtech, Katri Ikäheimo    
UPM, Hanna Eklund    
UPM, Mikko Viitasaari    
Uudenkaupungin satama, Esa Soini    
Uudenkaupungin satama, Sanni Leino    
Vaasa, Juha Jartamo    
Valkeakoski, Timo Lamminpää    
Walki, Jaakko Laurila    
Valmet, Heikki Junno    
Valmet, Petri Pohja    
Valtasiirto, Tommi Salmi    
Valtasiirto, Ville Saari    
Vapo, Matti Hyvönen    
Varkaus, Jarmo Vepsäläinen    
Veikko Järvinen    
Versowood, Sami Heikkinen    
Veturipalvelu, Timo Rinkinen    
Woikoski, Harri Sandell    
VR, Juha Juutinen    
VR, Jyrki Pussinen    
VR, kirjaamo    
VR, Mikko Nykänen    
VR, Teemu Hyvönen    
VR, Tomi Kangas    
VR, Toni Nokkala    
Väylä, Arto Muukkonen    
Väylä, Atte Kanerva    
Väylä, Jukka P Valjakka    
Väylä, Jukka Ronni    
Väylä, kirjaamo    
Väylä, Kristiina Hallikas    
Väylä, Maija Märkälä    
Väylä, Markku Nummelin    
Väylä, Marko Tuominen    
Väylä, Tiina Purhonen    
Yara, Ilpo Pöyhönen    
Yara, Olli Saarinen    
Yara, Sami Kortelainen    
YTL, Jouni Lind